برداشت

گزینه های پرداخت
جفت ارزها
هزینه ها
زمان پردازش
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
کارت‌های بانکی
Transfer to Plastic Card
جفت ارزها
RUB
هزینه %
2,2% + 40 RUB
زمان پردازش
۱ تا ۳ ساعت
کمترین مقدار
50 RUB
بیشترین مقدار
75000 RUB3
Transfer to Plastic Card
جفت ارزها
USD/RUB
هزینه %
2,5%
min 1,5 USD1
زمان پردازش
۱ تا ۳ ساعت
کمترین مقدار
۱۰ دلار
بیشترین مقدار
70000 RUB2
حواله بانکی
S.W.I.F.T
جفت ارزها
USD/RUB
هزینه %
متناسب با
بانک انتخابی
1
زمان پردازش
۳ تا ۵ روز کاری
کمترین مقدار
۱۰۰ دلار
بیشترین مقدار
نامحدود
سیستم های پرداخت الکترونیکی
Neteller
جفت ارزها
USD
هزینه %
۲%1
زمان پردازش
پرداخت فوری
کمترین مقدار
۱۰ دلار
بیشترین مقدار
روزانه ۲۰۰۰ دلار
Skrill
جفت ارزها
USD/EUR
هزینه %
۱%
زمان پردازش
پرداخت فوری
کمترین مقدار
۱۰ دلار
بیشترین مقدار
روزانه ۲۰۰۰ دلار 1
WebMoney
جفت ارزها
USD/EUR/RUB
هزینه %
۰.۸%۲
زمان پردازش
پرداخت فوری
کمترین مقدار
۱۰ دلار
بیشترین مقدار
روزانه ۲۰۰۰ دلار 4
Perfect Money
جفت ارزها
USD
هزینه %
۰.۵%
زمان پردازش
پرداخت فوری
کمترین مقدار
۱۰ دلار
بیشترین مقدار
روزانه ۲۰۰۰ دلار