ابزار‌های معاملاتی

جفت ارزها
اسپرد
حداقلمعمولی
معاوضه
کوتاهطولانی
سطح توقف معاملات
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل2.3
معمولی2.7
کوتاه-0.543 pips
طولانی-1.942 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه6.802 pips
طولانی-11.227 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.3
کوتاه3.637 pips
طولانی-8.599 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل2.5
معمولی2.9
کوتاه-0.034 pips
طولانی-2.487 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot67.29
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل2.7
معمولی3.3
کوتاه-4.451 pips
طولانی0.393 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل1.9
معمولی2.7
کوتاه-11.113 pips
طولانی6.687 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل1.3
معمولی1.7
کوتاه-10.099 pips
طولانی5.23 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
USDBRLUS Dollar vs Brazilien Real
حداقل130
معمولی180.2
کوتاه0.552 pips
طولانی-6.018 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 pm - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point2.66 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل1.9
معمولی3.9
کوتاه-1.284 pips
طولانی-0.277 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point44.4 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل37
معمولی42.6
کوتاه-5.161 pips
طولانی1.953 pips
Stop level, amarkets250
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات250
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu
حداقل33
معمولی54.9
کوتاه-0.519 pips
طولانی-1.033 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.41 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل45
معمولی52.4
کوتاه-9.084 pips
طولانی5.71 pips
Stop level, amarkets500
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات500
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4.5
معمولی4.9
کوتاه-2.06 pips
طولانی-0.449 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.1
معمولی2.6
کوتاه-7.111 pips
طولانی4.239 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3.1
معمولی3.6
کوتاه-6.301 pips
طولانی3.141 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل3.9
معمولی4.6
کوتاه-2.674 pips
طولانی-0.872 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.7 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل4.2
معمولی4.9
کوتاه-6.685 pips
طولانی3.979 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot75.2
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3.3
معمولی4
کوتاه-5.754 pips
طولانی2.776 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot75.2
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل2.7
معمولی3.6
کوتاه-0.615 pips
طولانی-4.887 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100.22
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.1 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل4.1
معمولی4.8
کوتاه8.279 pips
طولانی-13.799 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.2 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل4.2
معمولی4.8
کوتاه6.909 pips
طولانی-11.529 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل1.7
معمولی2.6
کوتاه-3.665 pips
طولانی-3.0228 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل2.8
معمولی5.6
کوتاه0.566 pips
طولانی-0.315 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point44.4 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل1.3
معمولی2
کوتاه1.089 pips
طولانی-4.51 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot568.4
لوریج1:200
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.9 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل1.5
معمولی1.9
کوتاه-1.612 pips
طولانی-3.933 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل29
معمولی38
کوتاه1.842 pips
طولانی-5.495 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot568.4
لوریج1:200
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل3.6
معمولی5
کوتاه7.144 pips
طولانی-13.49 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.7 USD
EURRONEuro vs Romanian Leu
حداقل33
معمولی50.3
کوتاه3.138 pips
طولانی-4.906 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.41 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل45
معمولی51.3
کوتاه-2.218 pips
طولانی-1.626 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot2273.6
لوریج1:50
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل6.3
معمولی7.7
کوتاه3.701 pips
طولانی-9.886 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.2 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل5.2
معمولی6.3
کوتاه2.43 pips
طولانی-7.6 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل3.2
معمولی4.4
کوتاه-8.168 pips
طولانی2.514 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی4.6
کوتاه-6.254 pips
طولانی0.032 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل5.4
معمولی7.4
کوتاه2.056 pips
طولانی-9.169 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.7 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4.1
معمولی5.6
کوتاه-1.302 pips
طولانی-1.303 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot67.29
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل2.5
معمولی3.4
کوتاه-5.397 pips
طولانی2.224 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot67.29
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFHUFSwiss Franc vs Hungarian Forint
حداقل24
معمولی37.7
کوتاه0.074 pips
طولانی-1.283 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot501.09
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point3.58 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل17.6
معمولی26.4
کوتاه14.573 pips
طولانی-33.396 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot501.09
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.7 USD
EURHUFEuro vs Hungarian Forint
حداقل16
معمولی21.6
کوتاه-0.15 pips
طولانی-1.044 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.58 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل12.4
معمولی24.8
کوتاه13.378 pips
طولانی-32.326 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.7 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل29.5
معمولی65.9
کوتاه40 pips
طولانی-477.952 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot568.4
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.9 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل27.6
معمولی40.1
کوتاه-0.158 pips
طولانی-21.107 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.7 USD
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint
حداقل23
معمولی29.4
کوتاه-2.346 pips
طولانی1.299 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.58 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل69
معمولی119.7
کوتاه26.36 pips
طولانی-33.556 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.52 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل12
معمولی28.4
کوتاه-18.136 pips
طولانی1.501 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.7 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل15.6
معمولی55.1
کوتاه40 pips
طولانی-377.336 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.9 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل128
معمولی159.7
کوتاه0.07 pips
طولانی-38.516 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.72 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0.917 pips
طولانی-1.017 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot763.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.2
معمولی0.4
کوتاه3.649 pips
طولانی-13.445 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot1280.23
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURRUBEuro vs Russia Ruble
حداقل9.9
معمولی10.5
کوتاه2.52 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot1136.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.1 USD
USDRUBUS Dollar vs Russia Ruble
حداقل8.2
معمولی9.6
کوتاه1.44 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.1 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/0.6 USD
Margin deposit per 1 lot24.37
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل22
معمولی23.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/17.65 USD
Margin deposit per 1 lot354.26
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2.4
معمولی2.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/3.36 USD
Margin deposit per 1 lot137.28
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/2.04 USD
Margin deposit per 1 lot85.11
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/5.74 USD
Margin deposit per 1 lot233.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل3
معمولی3.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/14.61 USD
Margin deposit per 1 lot614.79
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.57 USD
Margin deposit per 1 lot63.55
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
AUS200AUS200
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1457.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 10:00 pm
Trading recess: 7:30 am - 8:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1923.41
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 pm - Close Fri: 9:55 pm
Cost of Point2 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1069.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.276 pips
طولانی-1.089 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1017.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
EU50
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1773.69
لوریج1:20
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
FRA40CAC 40 / Future
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2767.54
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
GER30DAX / Future
حداقل4.6
معمولی4.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot15846.42
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.84 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1359.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point5 USD
HUNComp
حداقل70
معمولی70
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2031
لوریج1:100
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 10:10 am - Close Fri: 6:00 pm
Cost of Point5 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2192.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 5:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی14.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot5593.91
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.68 USD
JPN225NIKKEI / Future
حداقل15
معمولی15.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2069.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 6:00 pm
Trading recess: 8:10 am - 9:35 am
Cost of Point10 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1373.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1326.62
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1156.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.27 USD
RUS50RUS50
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot4697.6
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 10:50 pm
Trading recess: 5:45 pm - 6:05 pm
Cost of Point10 USD
SPA35IBEX / Future
حداقل5
معمولی5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1027.27
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.37 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1784.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
UK100FTSE 100 / Future
حداقل0.6
معمولی2.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot4457.74
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.29 USD
US2000
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2952.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
USA100NASDAQ 100 / Future
حداقل2.3
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1352.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
USA30Dow Jones / Mini Future
حداقل5
معمولی5.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1230.73
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
USA500S&P 500 / Mini-Future
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1331.68
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
USDIDXUSDIDX
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1919.89
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
VOLX
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2209.2
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot125.21
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.53 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.033 pips
طولانی-0.633 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot910.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
COCOACOCOA
حداقل13
معمولی13
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot230.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2104.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-0.967 pips
طولانی-1.633 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1782.6
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1910.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot369.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1224.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot917.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-0.611 pips
طولانی-1.389 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1177.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.303 pips
طولانی-0.767 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1194.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2751.81
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot146.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
UKOILBrent Crude – ICE version
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot628.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USOILOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot542.35
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2077.04
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.406 pips
طولانی-0.294 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1291.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1641.95
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1119.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1212.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.19 USD
Margin deposit per 1 lot719.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.92 USD
Margin deposit per 1 lot292.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.68 USD
Margin deposit per 1 lot1568.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.95 USD
Margin deposit per 1 lot894.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABI.BEAnheuser Busch Inbev CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-2.9131 pips
طولانی-2.0869 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.43 USD
Margin deposit per 1 lot730.91
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 10:01 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point1.1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.74 USD
Margin deposit per 1 lot2475.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADP.USAutomatic Data Processing Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.52 USD
Margin deposit per 1 lot1351.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.72 USD
Margin deposit per 1 lot672.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.57 USD
Margin deposit per 1 lot357.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.08 USD
Margin deposit per 1 lot207.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AME.USAMETEK Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.24 USD
Margin deposit per 1 lot723.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMGN.USAmgen Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.39 USD
Margin deposit per 1 lot2039.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMT.USAmerican Tower Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.46 USD
Margin deposit per 1 lot1646.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.4
معمولی0.4
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/169.47 USD
Margin deposit per 1 lot16948.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.87 USD
Margin deposit per 1 lot486.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.86 USD
Margin deposit per 1 lot486.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.47 USD
Margin deposit per 1 lot3648
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.7 USD
Margin deposit per 1 lot1570.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.93 USD
Margin deposit per 1 lot292.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAX.USBaxter International Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.06 USD
Margin deposit per 1 lot706.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.87 USD
Margin deposit per 1 lot587.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.08 USD
Margin deposit per 1 lot407.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.31 USD
Margin deposit per 1 lot631.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.66 USD
Margin deposit per 1 lot1366.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CCL.USCarnival Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.49 USD
Margin deposit per 1 lot548.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CINF.USCincinnati Financial Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.04 USD
Margin deposit per 1 lot803.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMA.USComerica Incorporated CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.12 USD
Margin deposit per 1 lot812.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMCSA.USComcast Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.62 USD
Margin deposit per 1 lot362.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMS.USCMS Energy Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.08 USD
Margin deposit per 1 lot508.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
COST.USCostco Wholesale Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/21.36 USD
Margin deposit per 1 lot2136.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.25 USD
Margin deposit per 1 lot1524.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.5 USD
Margin deposit per 1 lot450.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CTSH.USCognizant Technology Solutions CFD
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.78 USD
Margin deposit per 1 lot678.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CVS.USCVS Health Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.55 USD
Margin deposit per 1 lot654.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CVX.USChevron Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.44 USD
Margin deposit per 1 lot1144.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DE.USDeere & Co CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.46 USD
Margin deposit per 1 lot1645.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.72 USD
Margin deposit per 1 lot371.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHR.USDanaher Corp CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.74 USD
Margin deposit per 1 lot1074.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.1 USD
Margin deposit per 1 lot1110.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DNOW.USNOW Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.37 USD
Margin deposit per 1 lot137.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DTE.USDTE Energy Co CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.29 USD
Margin deposit per 1 lot1129.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.1 USD
Margin deposit per 1 lot309.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ED.USConsolidated Edison Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.65 USD
Margin deposit per 1 lot765.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EPD.USEnterprise Products Partners L.P. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.75 USD
Margin deposit per 1 lot275.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EQIX.USEquinix Inc CFD
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets35
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/37.45 USD
Margin deposit per 1 lot3745.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات35
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.86 USD
Margin deposit per 1 lot85.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15 USD
Margin deposit per 1 lot1500
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FDX.USFedEx Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.7 USD
Margin deposit per 1 lot1769.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FFIV.USF5 Networks Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.86 USD
Margin deposit per 1 lot1586.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FIS.USFidelity National Information CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.58 USD
Margin deposit per 1 lot1058.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FLIR.USFLIR Systems Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.54 USD
Margin deposit per 1 lot453.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FOSL.USFossil Group Inc CFD
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.78 USD
Margin deposit per 1 lot179.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FOXA.USTwenty First Century Fox CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.87 USD
Margin deposit per 1 lot487.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FTNT.USFortinet Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.05 USD
Margin deposit per 1 lot704.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GD.USGeneral Dynamics Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.85 USD
Margin deposit per 1 lot1685.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.9 USD
Margin deposit per 1 lot90.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GLW.USCorning Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.06 USD
Margin deposit per 1 lot306.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.86 USD
Margin deposit per 1 lot386.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/110.72 USD
Margin deposit per 1 lot11073.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GPS.USGap Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.6 USD
Margin deposit per 1 lot260.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GT.USGoodyear Tire & Rubber Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.06 USD
Margin deposit per 1 lot205.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HD.USHome Depot INC CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.95 USD
Margin deposit per 1 lot1795.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HII.USHuntington Ingalls Industries Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets35
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.02 USD
Margin deposit per 1 lot2002.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات35
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.74 USD
Margin deposit per 1 lot374.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HON.USHoneywell International Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.17 USD
Margin deposit per 1 lot1417.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.17 USD
Margin deposit per 1 lot217.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPT.USHospitality Properites Trust CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.62 USD
Margin deposit per 1 lot262.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HRS.USHarris Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.27 USD
Margin deposit per 1 lot1427.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.38 USD
Margin deposit per 1 lot1238.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ICE.USIntercontinental Exchange Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.56 USD
Margin deposit per 1 lot756.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.92 USD
Margin deposit per 1 lot492.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTU.USIntuit Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/21.39 USD
Margin deposit per 1 lot2139.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IPGP.USIPG Photonics Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.25 USD
Margin deposit per 1 lot1325.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IR.USIngersoll-Rand PLC CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.61 USD
Margin deposit per 1 lot961.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.32 USD
Margin deposit per 1 lot232.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.08 USD
Margin deposit per 1 lot1308.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNPR.USJuniper Networks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.83 USD
Margin deposit per 1 lot283.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.46 USD
Margin deposit per 1 lot1045.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KEY.USKeyCorp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.69 USD
Margin deposit per 1 lot168.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.76 USD
Margin deposit per 1 lot476.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KR.USKroger Co CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.94 USD
Margin deposit per 1 lot294.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LKQ.USLKQ Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.62 USD
Margin deposit per 1 lot262.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LLL.USL-3 Communications Holdings Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.33 USD
Margin deposit per 1 lot1833.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LMT.USLockheed Martin Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/28.28 USD
Margin deposit per 1 lot2828.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LOW.USLowe's Cos Inc. CFD
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.5 USD
Margin deposit per 1 lot949.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LRCX.USLam Research Corp CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.75 USD
Margin deposit per 1 lot1475.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LYV.USLive Nation Entertainment Inc CFD
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.37 USD
Margin deposit per 1 lot539.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
M.USMacy's Inc. CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.58 USD
Margin deposit per 1 lot258.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.1 USD
Margin deposit per 1 lot2015
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MAS.USMasco Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.22 USD
Margin deposit per 1 lot322.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.25 USD
Margin deposit per 1 lot1825.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.77 USD
Margin deposit per 1 lot776.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MLM.USMartin Marietta Materials CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.04 USD
Margin deposit per 1 lot1804.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MMM.US3M Co CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.58 USD
Margin deposit per 1 lot1958.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MPC.USMarathon Petroleum Corp. CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.61 USD
Margin deposit per 1 lot661.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MRK.USMerck & Company Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.59 USD
Margin deposit per 1 lot758.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MS.USMorgan Stanley CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.37 USD
Margin deposit per 1 lot436.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.77 USD
Margin deposit per 1 lot1077.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.58 USD
Margin deposit per 1 lot357.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NEE.USNextEra Energy Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.61 USD
Margin deposit per 1 lot1761.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/33.9 USD
Margin deposit per 1 lot3391.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.04 USD
Margin deposit per 1 lot804.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NOC.USNorthrop Grumman Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.77 USD
Margin deposit per 1 lot2677.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NTAP.USNetApp Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.3 USD
Margin deposit per 1 lot630.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.69 USD
Margin deposit per 1 lot1569.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
OKE.USONEOK Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.32 USD
Margin deposit per 1 lot632.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ORCL.USOracle Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.93 USD
Margin deposit per 1 lot492.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USDTE Energy Co CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.72 USD
Margin deposit per 1 lot72.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PFE.USPfizer Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.25 USD
Margin deposit per 1 lot425.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.14 USD
Margin deposit per 1 lot913.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PNW.USPinnacle West Capital Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.57 USD
Margin deposit per 1 lot856.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
QCOM.USQUALCOMM Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.53 USD
Margin deposit per 1 lot552.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.4
معمولی0.4
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.33 USD
Margin deposit per 1 lot1134.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
RTN.USRaytheon Company CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.54 USD
Margin deposit per 1 lot1654
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.47 USD
Margin deposit per 1 lot647.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SNAP.USSnap Inc. CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.62 USD
Margin deposit per 1 lot61.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.07 USD
Margin deposit per 1 lot607.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SWKS.USSkyworks Solutions Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.01 USD
Margin deposit per 1 lot700.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SYMC.USSymantec Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.01 USD
Margin deposit per 1 lot201.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
T.USAT&T Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.1 USD
Margin deposit per 1 lot309.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.88 USD
Margin deposit per 1 lot188.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TOL.USToll Brothers Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.49 USD
Margin deposit per 1 lot349.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/30.2 USD
Margin deposit per 1 lot3020.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TSN.USTyson Foods Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.1 USD
Margin deposit per 1 lot609.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.33 USD
Margin deposit per 1 lot332.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TXN.USTexas Instruments Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.94 USD
Margin deposit per 1 lot994.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.56 USD
Margin deposit per 1 lot2656.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
USB.USUS Bancorp CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.02 USD
Margin deposit per 1 lot502.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
UTX.USUnited Technologies Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.39 USD
Margin deposit per 1 lot1139.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.85 USD
Margin deposit per 1 lot1385.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
VXX.USETF iPATH S&P 500 VIX Short-Term CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.7 USD
Margin deposit per 1 lot370.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
VZ.USVerizon Communications Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.71 USD
Margin deposit per 1 lot570.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WBA.USWalgreens Boots Alliance Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.24 USD
Margin deposit per 1 lot724.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WEC.USWEC Energy Group Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.08 USD
Margin deposit per 1 lot708.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5 USD
Margin deposit per 1 lot500.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WMT.USWal-Mart Stores Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.77 USD
Margin deposit per 1 lot977.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.83 USD
Margin deposit per 1 lot182.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XEL.USXcel Energy Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.07 USD
Margin deposit per 1 lot507
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XLNX.USXilinx Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.35 USD
Margin deposit per 1 lot935.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.3 USD
Margin deposit per 1 lot730.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ZION.USZions Bancorporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.71 USD
Margin deposit per 1 lot470.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.206 pips
طولانی-0.0449 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.52 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.7111 pips
طولانی0.4239 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.02 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6301 pips
طولانی0.3141 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.2674 pips
طولانی-0.0872 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.73 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه-0.0543 pips
طولانی-0.1942 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot71.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6685 pips
طولانی0.3979 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot75.2
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.02 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5754 pips
طولانی0.2776 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot75.2
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.0615 pips
طولانی-0.4887 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100.22
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.12 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.8279 pips
طولانی-1.3799 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.16 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.6909 pips
طولانی-1.1529 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.52 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل5
معمولی6.1
کوتاه-0.3665 pips
طولانی-0.3023 pips
Stop level, amarkets7
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات7
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.02 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.0566 pips
طولانی-0.0315 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point44.43 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.1089 pips
طولانی-0.451 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot568.4
لوریج1:200
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.89 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.1612 pips
طولانی-0.3933 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.7144 pips
طولانی-1.349 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.73 USD
EURRONEuro vs Romanian Leu
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه0.3138 pips
طولانی-0.4906 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point241.3 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه4 pips
طولانی-47.7952 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot568.4
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.88 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.6802 pips
طولانی-1.1227 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot113.68
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.3701 pips
طولانی-0.9886 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.16 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.243 pips
طولانی-0.76 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.52 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.8168 pips
طولانی0.2514 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.02 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6254 pips
طولانی0.0032 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.2056 pips
طولانی-0.9169 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.73 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.3637 pips
طولانی-0.8599 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot644.42
لوریج1:200
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه-0.1302 pips
طولانی-0.1303 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot67.29
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.52 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5397 pips
طولانی0.2224 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot67.29
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.0034 pips
طولانی-0.2487 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot67.29
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDBRLUS Dollar vs Brazilien Real
حداقل2
معمولی2
کوتاه0.0552 pips
طولانی-0.6018 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 pm - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point265.8 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.4451 pips
طولانی0.0393 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.52 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل4
معمولی4.6
کوتاه-1.1113 pips
طولانی0.6687 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.02 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1284 pips
طولانی-0.0277 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point44.43 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل3
معمولی3
کوتاه-1.0099 pips
طولانی0.523 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل50
معمولی50
کوتاه-5.161 pips
طولانی1.953 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه-0.0519 pips
طولانی-0.1033 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point241.3 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل60
معمولی60
کوتاه-9.084 pips
طولانی5.71 pips
Stop level, amarkets90
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات90
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.88 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل250
معمولی257.7
کوتاه0.07 pips
طولانی-38.516 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.72 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0.917 pips
طولانی-1.017 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot763.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه3.649 pips
طولانی-13.445 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot1280.23
لوریج1:100
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURRUBEuro vs
حداقل50
معمولی50
کوتاه2.52 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot1136.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.1 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه1.44 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
Margin deposit per 1 lot1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.1 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/0.6 USD
Margin deposit per 1 lot24.37
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل22
معمولی23.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/17.65 USD
Margin deposit per 1 lot354.26
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2.4
معمولی2.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/3.36 USD
Margin deposit per 1 lot137.28
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/2.04 USD
Margin deposit per 1 lot85.11
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/5.74 USD
Margin deposit per 1 lot233.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل3
معمولی3.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/14.61 USD
Margin deposit per 1 lot614.79
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.57 USD
Margin deposit per 1 lot63.55
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
AUS200AUS200
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1457.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 10:00 pm
Trading recess: 7:30 am - 8:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1923.41
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 pm - Close Fri: 9:55 pm
Cost of Point2 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1069.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.276 pips
طولانی-1.089 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1017.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
EU50
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1773.69
لوریج1:20
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
FRA40CAC 40 / Future
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2767.54
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
GER30DAX / Future
حداقل4.6
معمولی4.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot15846.42
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.84 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1359.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point5 USD
HUNComp
حداقل70
معمولی70
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2031
لوریج1:100
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 10:10 am - Close Fri: 6:00 pm
Cost of Point5 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2192.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 5:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی14.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot5593.91
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.68 USD
JPN225NIKKEI / Future
حداقل15
معمولی15.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2069.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 6:00 pm
Trading recess: 8:10 am - 9:35 am
Cost of Point10 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1373.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1326.62
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1156.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.27 USD
RUS50RUS50
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot4697.6
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 10:50 pm
Trading recess: 5:45 pm - 6:05 pm
Cost of Point10 USD
SPA35IBEX / Future
حداقل5
معمولی5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1027.27
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.37 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1784.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
UK100FTSE 100 / Future
حداقل0.6
معمولی2.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot4457.74
لوریج1:20
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.29 USD
US2000
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2952.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
USA100NASDAQ 100 / Future
حداقل2.3
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1352.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
USA30Dow Jones / Mini Future
حداقل5
معمولی5.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1230.73
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
USA500S&P 500 / Mini-Future
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1331.68
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
USDIDXUSDIDX
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1919.89
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
VOLX
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2209.2
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot125.21
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.53 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.033 pips
طولانی-0.633 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot910.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
COCOACOCOA
حداقل13
معمولی13
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot230.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2104.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-0.967 pips
طولانی-1.633 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1782.6
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1910.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot369.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1224.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot917.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-0.611 pips
طولانی-1.389 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1177.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.303 pips
طولانی-0.767 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1194.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2751.81
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot146.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
UKOILBrent Crude – ICE version
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot628.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USOILOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot542.35
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot2077.04
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.406 pips
طولانی-0.294 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1291.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1641.95
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1119.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
Margin deposit per 1 lot1212.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.19 USD
Margin deposit per 1 lot719.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.92 USD
Margin deposit per 1 lot292.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.68 USD
Margin deposit per 1 lot1568.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.95 USD
Margin deposit per 1 lot894.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABI.BEAnheuser Busch Inbev CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-2.9131 pips
طولانی-2.0869 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.43 USD
Margin deposit per 1 lot730.91
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 10:01 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point1.1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.74 USD
Margin deposit per 1 lot2475.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADP.USAutomatic Data Processing Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.52 USD
Margin deposit per 1 lot1351.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.72 USD
Margin deposit per 1 lot672.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.57 USD
Margin deposit per 1 lot357.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.08 USD
Margin deposit per 1 lot207.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AME.USAMETEK Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.24 USD
Margin deposit per 1 lot723.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMGN.USAmgen Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.39 USD
Margin deposit per 1 lot2039.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMT.USAmerican Tower Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.46 USD
Margin deposit per 1 lot1646.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.4
معمولی0.4
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/169.47 USD
Margin deposit per 1 lot16948.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.87 USD
Margin deposit per 1 lot486.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.86 USD
Margin deposit per 1 lot486.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.47 USD
Margin deposit per 1 lot3648
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.7 USD
Margin deposit per 1 lot1570.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.93 USD
Margin deposit per 1 lot292.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAX.USBaxter International Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.06 USD
Margin deposit per 1 lot706.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.87 USD
Margin deposit per 1 lot587.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.08 USD
Margin deposit per 1 lot407.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.31 USD
Margin deposit per 1 lot631.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.66 USD
Margin deposit per 1 lot1366.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CCL.USCarnival Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.49 USD
Margin deposit per 1 lot548.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CINF.USCincinnati Financial Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.04 USD
Margin deposit per 1 lot803.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMA.USComerica Incorporated CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.12 USD
Margin deposit per 1 lot812.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMCSA.USComcast Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.62 USD
Margin deposit per 1 lot362.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMS.USCMS Energy Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.08 USD
Margin deposit per 1 lot508.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
COST.USCostco Wholesale Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/21.36 USD
Margin deposit per 1 lot2136.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.25 USD
Margin deposit per 1 lot1524.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.5 USD
Margin deposit per 1 lot450.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CTSH.USCognizant Technology Solutions CFD
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.78 USD
Margin deposit per 1 lot678.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CVS.USCVS Health Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.55 USD
Margin deposit per 1 lot654.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CVX.USChevron Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.44 USD
Margin deposit per 1 lot1144.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DE.USDeere & Co CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.46 USD
Margin deposit per 1 lot1645.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.72 USD
Margin deposit per 1 lot371.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHR.USDanaher Corp CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.74 USD
Margin deposit per 1 lot1074.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.1 USD
Margin deposit per 1 lot1110.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DNOW.USNOW Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.37 USD
Margin deposit per 1 lot137.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DTE.USDTE Energy Co CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.29 USD
Margin deposit per 1 lot1129.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.1 USD
Margin deposit per 1 lot309.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ED.USConsolidated Edison Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.65 USD
Margin deposit per 1 lot765.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EPD.USEnterprise Products Partners L.P. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.75 USD
Margin deposit per 1 lot275.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EQIX.USEquinix Inc CFD
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets35
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/37.45 USD
Margin deposit per 1 lot3745.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات35
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.86 USD
Margin deposit per 1 lot85.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15 USD
Margin deposit per 1 lot1500
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FDX.USFedEx Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.7 USD
Margin deposit per 1 lot1769.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FFIV.USF5 Networks Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.86 USD
Margin deposit per 1 lot1586.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FIS.USFidelity National Information CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.58 USD
Margin deposit per 1 lot1058.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FLIR.USFLIR Systems Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.54 USD
Margin deposit per 1 lot453.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FOSL.USFossil Group Inc CFD
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.78 USD
Margin deposit per 1 lot179.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FOXA.USTwenty First Century Fox CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.87 USD
Margin deposit per 1 lot487.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FTNT.USFortinet Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.05
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.05 USD
Margin deposit per 1 lot704.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GD.USGeneral Dynamics Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.85 USD
Margin deposit per 1 lot1685.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.9 USD
Margin deposit per 1 lot90.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GLW.USCorning Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.06 USD
Margin deposit per 1 lot306.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.86 USD
Margin deposit per 1 lot386.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/110.72 USD
Margin deposit per 1 lot11073.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GPS.USGap Inc CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.6 USD
Margin deposit per 1 lot260.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GT.USGoodyear Tire & Rubber Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.06 USD
Margin deposit per 1 lot205.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HD.USHome Depot INC CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.95 USD
Margin deposit per 1 lot1795.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HII.USHuntington Ingalls Industries Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets35
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.02 USD
Margin deposit per 1 lot2002.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات35
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.74 USD
Margin deposit per 1 lot374.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HON.USHoneywell International Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.17 USD
Margin deposit per 1 lot1417.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.17 USD
Margin deposit per 1 lot217.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPT.USHospitality Properites Trust CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.62 USD
Margin deposit per 1 lot262.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HRS.USHarris Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.27 USD
Margin deposit per 1 lot1427.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.02
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.38 USD
Margin deposit per 1 lot1238.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ICE.USIntercontinental Exchange Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.56 USD
Margin deposit per 1 lot756.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.92 USD
Margin deposit per 1 lot492.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTU.USIntuit Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/21.39 USD
Margin deposit per 1 lot2139.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IPGP.USIPG Photonics Corporation CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.25 USD
Margin deposit per 1 lot1325.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IR.USIngersoll-Rand PLC CFD
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.61 USD
Margin deposit per 1 lot961.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.32 USD
Margin deposit per 1 lot232.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.08 USD
Margin deposit per 1 lot1308.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNPR.USJuniper Networks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.83 USD
Margin deposit per 1 lot283.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.46 USD
Margin deposit per 1 lot1045.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KEY.USKeyCorp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.69 USD
Margin deposit per 1 lot168.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی-5.006 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.76 USD
Margin deposit per 1 lot476.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD