صفحه اصلی

فارکس با AMarkets. شرایط مناسب. قابل اطمینان

AMarkets - کار گذاری با بیشترین درصد مشتریان موفق

1:1000
حداکثر لوریج
0.2
حداقل اسپرد‌ها از ۰/۲ پیپ
99.9%
سرعت اجرای سفارش کمتر از 0.03 ثانیه
0%

واریز و برداشت بدون کمیسیون
شروع تجارت آسان!
2
واریز به حساب
4
انجام اولین معامله