همکاری با AMarkets

برنامه های همکاری AMarkets تنها راه کسب درآمد در بازار فارکس بدون ریسک است.

مشارکت به گونه های زیر وجود دارد:

وب مسترتا 500 دلار برای هر مشتری فعال
عامل (IB)تا 60٪ از درآمد شرکت

مزیت ها

نرخ بازپرداخت
بالا

پرداخت های روزانه

هیچ محدودیتی در پرداختها
وجود ندارد

نرخ تبدیل
بالا

مطالب
تبلیغاتی با کیفیت

گزارش های تفصیلی

پشتیبانی شخصی اختصاصی

سیستم پیوند
مشتری قابل اطمینان

شرکت AMarkets توسط کمیسیون مالی تنظیم شده است