کتابخانه معامله گر

“مردم می گویند فقط 8 کتاب برای یک انسان برای خواندن در زندگی او ضروری است. دقیقا چه کتابی؟ برای پیدا کردن، باید حدود پانزده هزار جلد را بخوانید “

ما به طور پیوسته این 8 کتاب را جستجو می کنیم. اما به نظر می رسد که ما قبلاً برخی از آنها را پیدا کرده ایم. اگر می خواهید اطلاعات مربوط به بازارهای مالی را بهتر درک کنید، کتاب های ما برای شما مفید خواهد بود.

در کتابخانه ما فقط کتابهایی را که خودمان میخوانیم حفظ میکنیم. هر کتاب تاریخ خود را دارد و، بدون شک، بر ادراک ما تاثیر گذار بوده اند. آنها واقعاً الهام بخش هستند!

توصیه میکنیم آنها را بخوانید. لذت خواهید برد!

لری ویلیامز

“اسرار بلند مدت برای تجارت کوتاه مدت”

استیو نیسون

“تکنیک های نمودار شمعدانی ژاپنی”

ریچارد سمیتن

“بزرگترین معامله گر بورس جهانی”

نسیم طالب

“فریب خورده با شانس”

جک شاجگر

“جادوگران بازار جدید”