2. پلتفرم معامله

5
چگونه پلتفرم معاملاتی عمل می کند؟ باز کردن و بستن معاملات، تنظیم حد ضرر و حد سود، استفاده از سایر توابع پلتفرم را از ویدئوی آموزشی ما فرابگیرید.
6
یک پلت فرم معاملاتی را دانلود کنید معامله در هر کجا و هر زمان برای شما آسان است، فقط یک پلتفرم معاملاتی را در رایانه شخصی یا تلفن همراه خود دانلود کنید.