4. انجام معاملات در بازار فارکس

10
چگونه می توان مقدار سپرده را تعیین کرد؟ مبلغ سپرده بستگی مستقیم دارد به اهداف مالی که شما در بازار دارید. اول از همه برای خودتان تصمیم بگیرید، چقدر می خواهید در فارکس سود کسب کنید. اندازه مطلوب سپرده حساب خود را تعیین کنید.
11
یک حساب معاملاتی باز کنید حساب معاملاتی باز کنید تا به فرصت های استخراج سود در بازار ارز بین المللی دسترسی یابید! ما برای شما معاملات موفق آمیزی را آرزومندیم!