تحلیل‌های روزانه

استراتژی خود را با استفاده از تحلیل‌های کارشناسان ما، بهینه سازی کنید

تحلیل روزانه فارکس -6 ژوئن 2019
تحلیل روزانه فارکس-5 ژوئن 2019
نزدیک شدن به یک جنگ تمام عیار تجاری
تحلیل روزانه فارکس-4 ژوئن 2019
تحلیل روزانه فارکس -3 ژوئن 2019
تحلیل روزانه فارکس-31 می 2019
تحلیل روزانه فارکس-30 می 2019
تحلیل روزانه فارکس- 29 می 2019
تحلیل روزانه فارکس-28 می 2019
تحلیل روزانه فارکس-27 می 2019