تحلیل‌های روزانه

استراتژی خود را با استفاده از تحلیل‌های کارشناسان ما، بهینه سازی کنید

تحلیل روزانه فارکس-9 سپتامبر 2019
ایده‌های معاملاتی ماه سپتامبر. اغتشاشات سیاسی و تصمیمات پولی!
تحلیل روزانه فارکس-6 سپتامبر 2019
تحلیل روزانه فارکس-5 سپتامبر 2019
تحلیل روزانه فارکس-4 آگوست 2019
تحلیل روزانه فارکس-3 سپتامبر 2019
تحلیل روزانه فارکس-2 سپتامبر 2019
تحلیل روزانه فارکس-30 آگوست 2019
تحلیل روزانه فارکس-29 آگوست 2019
تحلیل روزانه فارکس-27 آگوست 2019