تحلیل عملکرد معامله

تحلیل عملکرد معامله - ویژگی جدید توسعه یافته توسط گروه مدیریت ریسک AMarkets. این ابزار عالی تمام فعالیتهای معاملاتی شما را تجزیه و تحلیل کرده و اطلاعات دقیق درباره استراتژی معاملاتی و عملکرد آن را به شما ارائه می دهد. شما همیشه اطلاعات کامل و ساختاری درباره معاملات خود را در منطقه حساب من دارید. بررسی کنید که چقدر استراتژی شما موثر است. نقاط ضعف خود را ببینید. استراتژی خود را مطابق با آن تنظیم کنید
 
Monthly Analysis 1 Monthly Analysis 2 بخش تفصیلی داده ها برای هر ماه معاملاتی برای کل عمر حساب. در این بخش، سود دینامیک حساب خود را همراه با ساختار اوراق بهادار معاملاتی و سهم هر یک از ابزارهای معاملاتی در کل درآمد حساب را مشاهده کنید. علاوه بر این، این گزارش گردش مالی ماهانه شما را برای هر ابزار همراه با مدت زمان میانگین موقعیت نشان می دهد.
Trading Account Monitor 1 Trading Account Monitor 2 طراحی شده برای تجزیه و تحلیل مواردی مانند؛ سود، کاهش و قدرت نفوذ پویا برای تمام عمر حساب و شاخص های ریسک مطلق به صورت حداکثر بار حساب با حداکثر تخفیف حساب مربوطه. همچنین، میانگین سود حساب شما را همراه با ضرایب ریاضی مانند Calmar Ratio و E-Ration نشان می دهد، که نشان دهنده سود بالقوه شما در برابر ضرر بالقوه است.
Trading Activity این بخش شامل جمع آوری اطلاعات در مورد تمام معاملات قرار داده شده در حساب، از جمله موقعیت های فعلی است. معاملات و دستورات خود را بدون ورود به پلتفرم MT4 بررسی کنید.
Account Load Indicator مانند یک سرعت سنج در ماشین شما. بار حساب شما را نظارت می کند و به شما هشدار می دهد که بیش از حد سریع هستید. آن را به سه منطقه بصری با سه سطح مختلف از قدرت نفوذ تقسیم می کند. اطمینان حاصل کنید که همیشه در "منطقه سبز" هستید، در غیر این صورت شما بیش از حد در معرض خطر هستید!