سابقه نقل قول

شما می توانید سابقه نقل قول ها را برای ابزارهای معاملاتی که در AMarkets ارائه داده می شود را در بخش های مناسب حساب خود دانلود کنید. تمام زمانبندی های مورد استفاده در پایانه های معاملاتی در تاریخ نقل قول ها موجود است. ما یک تنظیمات انعطاف پذیر پارامترها را اجرا کرده ایم، بنابراین شما قادر خواهید بود تاریخچه نقل قول ها را برای یک ابزار خاص دانلود کنید و با استفاده از تقویم تعاملی هر دوره زمانی را انتخاب کنید. پس از تنظیم پارامترها، کافی است آرشیو را دانلود کنید و آن را به ترمینال MT4 وارد کنید.

آرشیو نقل قولها به شما کمک خواهد کرد که مشاوران معاملاتی را روی سوابق داده ها به طور موثر تست کنید. ببینید چقدر آن آسان و راحت است!