هشدار ریسک‌ پذیری

این سند به دقت و با بیان جزئیات کامل، تمامی احتمالات ریسک مرتبط با کار در بازارهای مالی را بیان می‌دارد. لذا، لازم است به وضوح سرمایه‌گذاران پیش از شروع فعالیت خود در بازارهای مالی این متن را با دقت مطالعه کرده و تماما درک نمایند.