برداشت

گزینه های پرداخت
جفت ارزها
هزینه ها
زمان پردازش
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
کارت‌های بانکی
Transfer to Plastic Card
جفت ارزها
RUB
هزینه %
2,2% + 1 USD
زمان پردازش
1 تا 3 ساعت
کمترین مقدار
50 RUB
بیشترین مقدار
75000 RUB3
Transfer to Plastic Card
جفت ارزها
USD
RUB
EUR
هزینه %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
زمان پردازش
1 تا 3 ساعت
کمترین مقدار
10 دلار
بیشترین مقدار
70000 RUB2
حواله بانکی
S.W.I.F.T
جفت ارزها
USD/RUB
هزینه %
متناسب با
بانک انتخابی
1
زمان پردازش
3 تا 5 روز کاری
کمترین مقدار
100 دلار
بیشترین مقدار
نامحدود
سیستم های پرداخت الکترونیکی
Neteller
جفت ارزها
USD
هزینه %
2%1
زمان پردازش
فوری
کمترین مقدار
10 دلار
بیشترین مقدار
نامحدود
Skrill
جفت ارزها
USD/EUR
هزینه %
1%
زمان پردازش
فوری
کمترین مقدار
10 دلار
بیشترین مقدار
نامحدود
WebMoney
جفت ارزها
USD/EUR/RUB
هزینه %
0.8%2
زمان پردازش
فوری
کمترین مقدار
10 دلار
بیشترین مقدار
نامحدود4
Perfect Money
جفت ارزها
USD
هزینه %
0.5%
زمان پردازش
فوری
کمترین مقدار
10 دلار
بیشترین مقدار
نامحدود