نمادهای معاملاتی

جفت ارزها
اسپرد
حداقلمعمولی
معاوضه
کوتاهطولانی
سطح توقف معاملات
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل2.1
معمولی2.6
کوتاه0.346 pips
طولانی-3.33 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.5
کوتاه7.079 pips
طولانی-14.836 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.1
کوتاه4.403 pips
طولانی-10.56 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل2.1
معمولی2.8
کوتاه0.1 pips
طولانی-2.547 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل2.5
معمولی3.2
کوتاه-4.569 pips
طولانی0.45 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل1.7
معمولی2.4
کوتاه-14.25 pips
طولانی8.584 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل1.3
معمولی1.6
کوتاه-12.599 pips
طولانی6.5 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
USDBRLUS Dollar vs Brazilien Real
حداقل130
معمولی174.8
کوتاه0.637 pips
طولانی-6.561 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 pm - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point2.48 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل0.6
معمولی3
کوتاه-1.171 pips
طولانی-0.429 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.2 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل20
معمولی45.5
کوتاه-4.822 pips
طولانی1.535 pips
Stop level, amarkets250
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات250
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu
حداقل33
معمولی59.5
کوتاه-0.811 pips
طولانی-0.788 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.35 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل18
معمولی54.2
کوتاه-8.688 pips
طولانی5.076 pips
Stop level, amarkets500
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات500
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.04 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4.1
معمولی4.8
کوتاه-0.966 pips
طولانی-1.481 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل1.7
معمولی2.4
کوتاه-6.05 pips
طولانی3.253 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل2.9
معمولی3.5
کوتاه-5.096 pips
طولانی2.062 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل3.3
معمولی4.3
کوتاه-1.638 pips
طولانی-1.873 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.5 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.2
معمولی4.8
کوتاه-6.573 pips
طولانی3.871 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.25
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3
معمولی3.7
کوتاه-5.55 pips
طولانی2.618 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.25
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل1.5
معمولی3.3
کوتاه-0.602 pips
طولانی-4.822 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده99.56
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.1 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل3.7
معمولی4.6
کوتاه6.455 pips
طولانی-12.095 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل3.3
معمولی4.6
کوتاه6.72 pips
طولانی-11.324 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل1.3
معمولی2.2
کوتاه-3.615 pips
طولانی-3.08 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل0.5
معمولی4.8
کوتاه0.712 pips
طولانی-2.503 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.2 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل1.3
معمولی1.8
کوتاه0.806 pips
طولانی-3.342 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.7 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل1.3
معمولی1.9
کوتاه-1.542 pips
طولانی-3.898 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل7
معمولی38.4
کوتاه2.303 pips
طولانی-5.977 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده558.28
لوریج1:200
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل2
معمولی4.6
کوتاه6.753 pips
طولانی-13.17 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.5 USD
EURRONEuro vs Romanian Leu
حداقل33
معمولی41.6
کوتاه2.832 pips
طولانی-4.621 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.35 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل14
معمولی56
کوتاه-1.252 pips
طولانی-2.787 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2233.1
لوریج1:50
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.04 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل4.9
معمولی7.2
کوتاه1.542 pips
طولانی-7.933 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل4.3
معمولی5.9
کوتاه2.266 pips
طولانی-7.478 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل1.3
معمولی3.9
کوتاه-8.181 pips
طولانی2.49 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل2.9
معمولی4.4
کوتاه-6.155 pips
طولانی-0.019 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل3.5
معمولی6.7
کوتاه1.57 pips
طولانی-8.845 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.5 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل1.9
معمولی5.4
کوتاه-1.137 pips
طولانی-1.431 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.5
معمولی3.3
کوتاه-6.2643 pips
طولانی0.686 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل1.8
معمولی3.2
کوتاه-5.015 pips
طولانی1.938 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFHUFSwiss Franc vs Hungarian Forint
حداقل20
معمولی30.9
کوتاه0.076 pips
طولانی-1.323 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده497.82
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point3.42 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل17.6
معمولی21.8
کوتاه16.473 pips
طولانی-35.451 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده497.82
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.6 USD
EURHUFEuro vs Hungarian Forint
حداقل5
معمولی30.1
کوتاه-0.144 pips
طولانی-1.081 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.42 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل12.4
معمولی19.8
کوتاه15.552 pips
طولانی-34.563 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل20
معمولی71.8
کوتاه40 pips
طولانی-569.887 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده558.28
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.6 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل27.6
معمولی38.6
کوتاه2.291 pips
طولانی-23.872 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint
حداقل11
معمولی33.8
کوتاه-2.423 pips
طولانی1.328 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.42 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل28
معمولی101.8
کوتاه3.61 pips
طولانی-34.335 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.53 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل12
معمولی23.2
کوتاه-16.356 pips
طولانی-0.653 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل20
معمولی63.9
کوتاه40 pips
طولانی-462.282 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.6 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل36
معمولی135.4
کوتاه0.073 pips
طولانی-40.062 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.69 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0.861 pips
طولانی-0.955 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
حاشیه سپرده731.45
لوریج1:100
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.2
معمولی0.4
کوتاه3.575 pips
طولانی-13.426 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
حاشیه سپرده1285.64
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل10.1
معمولی11.4
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1116.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.5 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل9.1
معمولی10.2
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.5 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/1.97 USD
حاشیه سپرده79.16
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل3.7
معمولی19.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/38.9 USD
حاشیه سپرده779.06
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل1.8
معمولی3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/7.52 USD
حاشیه سپرده304.15
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/3.4 USD
حاشیه سپرده137.79
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی4.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/12.06 USD
حاشیه سپرده486.26
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/43.72 USD
حاشیه سپرده1765.89
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.86 USD
حاشیه سپرده75.07
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ASX200Index S&P/ASX Australian Index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1617.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 8:30 am - 9:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
حاشیه سپرده1896.31
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2 USD
CAC40Index CAC 40 French stock index
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده584.19
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1039.65
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.248 pips
طولانی-1.143 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده1036.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
DAX30Index DAX German stock index
حداقل4.3
معمولی4.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3335
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.79 USD
DXYIndex USA Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1956.39
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
DowJones30Index Dow Jones USA index of largest corporations
حداقل5
معمولی6.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1270.43
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
EuroStoxx50Index EU Stocks 50 European stock index
حداقل1
معمولی1.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده369.86
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
FTSE100Index FTSE 100 Great Britain stock index
حداقل0.6
معمولی2.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده913.61
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.27 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1362.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point5 USD
IBEX35Index IBEX 35 Spanish stock index
حداقل4
معمولی4.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1013.38
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.17 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده2342.69
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 6:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی17.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1125.34
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.58 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1334
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
حاشیه سپرده1275.32
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده1212.32
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.23 USD
Nasdaq100Index NASDAQ 100 USA technological companies
حداقل1.8
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1462.31
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
Nikkei225Index Nikkei 225 Japanese stock index
حداقل15
معمولی16
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2090.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Trading recess: 9:10 am - 10:35 am
Cost of Point10 USD
RTSIndex RTS 50 Russian stock index
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده5012
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 11:50 pm
Trading recess: 6:45 pm - 7:05 pm
Cost of Point10 USD
Russell2000Index Russel 2000 USA stock index
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3009.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
S&P500Index S&P 500 USA stock index
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1408.98
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1916.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
VIXIndex Volatility
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2064
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده112.46
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.52 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.033 pips
طولانی-0.633 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده891.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BRENTBrent Oil
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده669.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی9.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده242.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1854.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-1.244 pips
طولانی-1.356 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1778.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1993.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده340.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1304.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده771.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-0.222 pips
طولانی-1.778 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1181.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.306 pips
طولانی-0.786 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1198.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2488.53
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده129.92
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1934.96
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
WTIOil WTI
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده583.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-1.517 pips
طولانی0.817 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1318.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1672.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1120.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1249.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.65 USD
حاشیه سپرده664.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.33 USD
حاشیه سپرده232.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.96 USD
حاشیه سپرده1796.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.09 USD
حاشیه سپرده808.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/27.45 USD
حاشیه سپرده2746.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.55 USD
حاشیه سپرده755
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.95 USD
حاشیه سپرده395.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.63 USD
حاشیه سپرده262.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.7
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/182.42 USD
حاشیه سپرده18244.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.22 USD
حاشیه سپرده721.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.24 USD
حاشیه سپرده424.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/34.67 USD
حاشیه سپرده3468.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.64 USD
حاشیه سپرده1563.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.78 USD
حاشیه سپرده278.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.57 USD
حاشیه سپرده656.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.13 USD
حاشیه سپرده413.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.34 USD
حاشیه سپرده634.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.26 USD
حاشیه سپرده1225.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMCSA.USComcast Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.29 USD
حاشیه سپرده429.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.36 USD
حاشیه سپرده1535.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.45 USD
حاشیه سپرده544.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.42 USD
حاشیه سپرده442.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.33 USD
حاشیه سپرده1333.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.59 USD
حاشیه سپرده359
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.98 USD
حاشیه سپرده97.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.19 USD
حاشیه سپرده1819.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FDX.USFedEx Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.98 USD
حاشیه سپرده1598.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.96 USD
حاشیه سپرده96.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.47 USD
حاشیه سپرده347.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.6
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/113.94 USD
حاشیه سپرده11397.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GPS.USGap Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.14 USD
حاشیه سپرده214.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HD.USHome Depot INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.04 USD
حاشیه سپرده1904.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.44 USD
حاشیه سپرده344.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.9 USD
حاشیه سپرده189.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.18 USD
حاشیه سپرده1318.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.36 USD
حاشیه سپرده436
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.71 USD
حاشیه سپرده271.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.8 USD
حاشیه سپرده1379.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.87 USD
حاشیه سپرده1086.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.99 USD
حاشیه سپرده498.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KR.USKroger Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.37 USD
حاشیه سپرده236.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LMT.USLockheed Martin Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/33.85 USD
حاشیه سپرده3386.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LOW.USLowe's Cos Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.48 USD
حاشیه سپرده948.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/25.3 USD
حاشیه سپرده2529.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.86 USD
حاشیه سپرده1985.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.01 USD
حاشیه سپرده801.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MRK.USMerck & Company Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.07 USD
حاشیه سپرده806.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MS.USMorgan Stanley CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.26 USD
حاشیه سپرده426.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.55 USD
حاشیه سپرده1255.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.33 USD
حاشیه سپرده333.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/35.23 USD
حاشیه سپرده3523.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.23 USD
حاشیه سپرده823.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.7 USD
حاشیه سپرده1470
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USPG&E Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.9 USD
حاشیه سپرده189.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PFE.USPfizer Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.18 USD
حاشیه سپرده417.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.64 USD
حاشیه سپرده1064.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
QCOM.USQUALCOMM Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.7 USD
حاشیه سپرده669.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.01
معمولی0.5
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.16 USD
حاشیه سپرده1418.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.65 USD
حاشیه سپرده764.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.23 USD
حاشیه سپرده623.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.12 USD
حاشیه سپرده112.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.66 USD
حاشیه سپرده1967.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.72 USD
حاشیه سپرده372.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TXN.USTexas Instruments Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.49 USD
حاشیه سپرده1048.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.53 USD
حاشیه سپرده2453.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.25 USD
حاشیه سپرده1624.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
VZ.USVerizon Communications Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.9 USD
حاشیه سپرده590.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WBA.USWalgreens Boots Alliance Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.17 USD
حاشیه سپرده517.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WEC.USWEC Energy Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.22 USD
حاشیه سپرده821.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.54 USD
حاشیه سپرده454.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WMT.USWal-Mart Stores Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.13 USD
حاشیه سپرده1013.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.94 USD
حاشیه سپرده194.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.36 USD
حاشیه سپرده736.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.0966 pips
طولانی-0.1481 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.42 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.605 pips
طولانی0.3253 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.96 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5096 pips
طولانی0.2062 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1638 pips
طولانی-0.1873 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.52 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.0346 pips
طولانی-0.333 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6573 pips
طولانی0.3871 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.25
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.96 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.555 pips
طولانی0.2618 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.25
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.0602 pips
طولانی-0.4822 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده99.57
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.12 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.6455 pips
طولانی-1.2095 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.89 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.672 pips
طولانی-1.1324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.42 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل5
معمولی5.8
کوتاه-0.3615 pips
طولانی-0.308 pips
Stop level, amarkets7
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات7
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.96 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.0712 pips
طولانی-0.2503 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.21 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.0806 pips
طولانی-0.3342 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.66 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.1542 pips
طولانی-0.3898 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.6753 pips
طولانی-1.317 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.52 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.7079 pips
طولانی-1.4836 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.1542 pips
طولانی-0.7933 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.89 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.2266 pips
طولانی-0.7478 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.42 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.8181 pips
طولانی0.249 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.96 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6155 pips
طولانی-0.0019 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.157 pips
طولانی-0.8845 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.52 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.4403 pips
طولانی-1.056 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه-0.1137 pips
طولانی-0.1431 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.42 USD
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc
حداقل10
معمولی10
کوتاه-0.6264 pips
طولانی0.0686 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.96 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5015 pips
طولانی0.1938 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.01 pips
طولانی-0.2547 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.4569 pips
طولانی0.045 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.42 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل4
معمولی4.5
کوتاه-1.425 pips
طولانی0.8584 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.96 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1171 pips
طولانی-0.0429 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.21 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل3
معمولی3
کوتاه-1.2599 pips
طولانی0.65 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.12 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل50
معمولی50
کوتاه-4.822 pips
طولانی1.535 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل60
معمولی60
کوتاه-8.688 pips
طولانی5.076 pips
Stop level, amarkets90
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات90
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.04 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0.861 pips
طولانی-0.955 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
حاشیه سپرده731.45
لوریج1:100
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه3.575 pips
طولانی-13.426 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
حاشیه سپرده1285.64
لوریج1:100
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه4 pips
طولانی-56.9887 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده558.28
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.64 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه4 pips
طولانی-46.2282 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.64 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل250
معمولی257.9
کوتاه0.073 pips
طولانی-40.062 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.69 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1116.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.5 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.5 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/1.97 USD
حاشیه سپرده79.16
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل3.7
معمولی19.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/38.9 USD
حاشیه سپرده779.06
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل1.8
معمولی3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/7.52 USD
حاشیه سپرده304.15
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/3.4 USD
حاشیه سپرده137.79
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی4.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/12.06 USD
حاشیه سپرده486.26
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/43.72 USD
حاشیه سپرده1765.89
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.86 USD
حاشیه سپرده75.07
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ASX200Index S&P/ASX Australian Index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1617.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 8:30 am - 9:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
حاشیه سپرده1896.31
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2 USD
CAC40Index CAC 40 French stock index
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده584.19
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1039.65
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.248 pips
طولانی-1.143 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده1036.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
DAX30Index DAX German stock index
حداقل4.3
معمولی4.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3335
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.79 USD
DXYIndex USA Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1956.39
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
DowJones30Index Dow Jones USA index of largest corporations
حداقل5
معمولی6.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1270.43
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
EuroStoxx50Index EU Stocks 50 European stock index
حداقل1
معمولی1.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده369.86
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
FTSE100Index FTSE 100 Great Britain stock index
حداقل0.6
معمولی2.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده913.61
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.27 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1362.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point5 USD
IBEX35Index IBEX 35 Spanish stock index
حداقل4
معمولی4.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1013.38
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.17 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده2342.69
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 6:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی17.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1125.34
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.58 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1334
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
حاشیه سپرده1275.32
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده1212.32
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.23 USD
Nasdaq100Index NASDAQ 100 USA technological companies
حداقل1.8
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1462.31
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
Nikkei225Index Nikkei 225 Japanese stock index
حداقل15
معمولی16
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2090.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Trading recess: 9:10 am - 10:35 am
Cost of Point10 USD
RTSIndex RTS 50 Russian stock index
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده5012
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 11:50 pm
Trading recess: 6:45 pm - 7:05 pm
Cost of Point10 USD
Russell2000Index Russel 2000 USA stock index
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3009.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
S&P500Index S&P 500 USA stock index
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1408.98
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1916.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
VIXIndex Volatility
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2064
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده112.46
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.52 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.033 pips
طولانی-0.633 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده891.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BRENTBrent Oil
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده669.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی9.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده242.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1854.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-1.244 pips
طولانی-1.356 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1778.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1993.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده340.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1304.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده771.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-0.222 pips
طولانی-1.778 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1181.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.306 pips
طولانی-0.786 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1198.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2488.53
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده129.92
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1934.96
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
WTIOil WTI
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده583.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-1.517 pips
طولانی0.817 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1318.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1672.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1120.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1249.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.65 USD
حاشیه سپرده664.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.33 USD
حاشیه سپرده232.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.96 USD
حاشیه سپرده1796.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.09 USD
حاشیه سپرده808.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/27.45 USD
حاشیه سپرده2746.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.55 USD
حاشیه سپرده755
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.95 USD
حاشیه سپرده395.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.63 USD
حاشیه سپرده262.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.7
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/182.42 USD
حاشیه سپرده18244.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.22 USD
حاشیه سپرده721.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.24 USD
حاشیه سپرده424.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/34.67 USD
حاشیه سپرده3468.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.64 USD
حاشیه سپرده1563.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.78 USD
حاشیه سپرده278.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.57 USD
حاشیه سپرده656.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.13 USD
حاشیه سپرده413.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.34 USD
حاشیه سپرده634.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.26 USD
حاشیه سپرده1225.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMCSA.USComcast Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.29 USD
حاشیه سپرده429.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.36 USD
حاشیه سپرده1535.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.45 USD
حاشیه سپرده544.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.42 USD
حاشیه سپرده442.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.33 USD
حاشیه سپرده1333.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.59 USD
حاشیه سپرده359
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.98 USD
حاشیه سپرده97.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.19 USD
حاشیه سپرده1819.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FDX.USFedEx Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.98 USD
حاشیه سپرده1598.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.96 USD
حاشیه سپرده96.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.47 USD
حاشیه سپرده347.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.6
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/113.94 USD
حاشیه سپرده11397.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GPS.USGap Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.14 USD
حاشیه سپرده214.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HD.USHome Depot INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.04 USD
حاشیه سپرده1904.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.44 USD
حاشیه سپرده344.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.9 USD
حاشیه سپرده189.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.18 USD
حاشیه سپرده1318.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.36 USD
حاشیه سپرده436
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.71 USD
حاشیه سپرده271.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.8 USD
حاشیه سپرده1379.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.87 USD
حاشیه سپرده1086.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.99 USD
حاشیه سپرده498.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KR.USKroger Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.37 USD
حاشیه سپرده236.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LMT.USLockheed Martin Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/33.85 USD
حاشیه سپرده3386.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LOW.USLowe's Cos Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.48 USD
حاشیه سپرده948.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/25.3 USD
حاشیه سپرده2529.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.86 USD
حاشیه سپرده1985.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.01 USD
حاشیه سپرده801.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MRK.USMerck & Company Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.07 USD
حاشیه سپرده806.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MS.USMorgan Stanley CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.26 USD
حاشیه سپرده426.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.55 USD
حاشیه سپرده1255.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.33 USD
حاشیه سپرده333.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/35.23 USD
حاشیه سپرده3523.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.23 USD
حاشیه سپرده823.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.7 USD
حاشیه سپرده1470
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USPG&E Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.9 USD
حاشیه سپرده189.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PFE.USPfizer Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.18 USD
حاشیه سپرده417.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.64 USD
حاشیه سپرده1064.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
QCOM.USQUALCOMM Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.7 USD
حاشیه سپرده669.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.01
معمولی0.5
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.16 USD
حاشیه سپرده1418.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.65 USD
حاشیه سپرده764.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.23 USD
حاشیه سپرده623.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.12 USD
حاشیه سپرده112.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.66 USD
حاشیه سپرده1967.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.72 USD
حاشیه سپرده372.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TXN.USTexas Instruments Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.49 USD
حاشیه سپرده1048.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.53 USD
حاشیه سپرده2453.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.25 USD
حاشیه سپرده1624.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
VZ.USVerizon Communications Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.9 USD
حاشیه سپرده590.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WBA.USWalgreens Boots Alliance Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.17 USD
حاشیه سپرده517.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WEC.USWEC Energy Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.22 USD
حاشیه سپرده821.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.54 USD
حاشیه سپرده454.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WMT.USWal-Mart Stores Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.13 USD
حاشیه سپرده1013.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.94 USD
حاشیه سپرده194.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0676 pips
طولانی-4.9324 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.36 USD
حاشیه سپرده736.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.1
معمولی0.8
کوتاه-0.966 pips
طولانی-1.481 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.1
معمولی0.8
کوتاه-6.05 pips
طولانی3.253 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.1
معمولی0.7
کوتاه-5.096 pips
طولانی2.062 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل0.1
معمولی1.1
کوتاه-1.638 pips
طولانی-1.873 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.5 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.6
کوتاه0.346 pips
طولانی-3.33 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.94
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.2
معمولی2.8
کوتاه-6.573 pips
طولانی3.871 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده74.25
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.2
معمولی0.9
کوتاه-5.55 pips
طولانی2.618 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده74.25
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل0.3
معمولی2.1
کوتاه-0.602 pips
طولانی-4.822 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده99.57
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.1 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل0.1
معمولی1
کوتاه6.455 pips
طولانی-12.095 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل0.1
معمولی1.4
کوتاه6.72 pips
طولانی-11.324 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل0.1
معمولی1
کوتاه-3.615 pips
طولانی-3.08 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل0.1
معمولی4.4
کوتاه0.712 pips
طولانی-2.503 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.2 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل0.1
معمولی0.6
کوتاه0.806 pips
طولانی-3.342 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.7 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل0.1
معمولی0.7
کوتاه-1.542 pips
طولانی-3.898 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل3
معمولی34.4
کوتاه2.303 pips
طولانی-5.977 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل0.4
معمولی3
کوتاه6.753 pips
طولانی-13.17 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.5 USD
EURRONEuro vs Romanian Leu
حداقل25
معمولی33.6
کوتاه2.832 pips
طولانی-4.621 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.35 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل2
معمولی44
کوتاه-1.252 pips
طولانی-2.787 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده446.62
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.04 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل0.2
معمولی0.3
کوتاه7.079 pips
طولانی-14.836 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل0.1
معمولی2.4
کوتاه1.542 pips
طولانی-7.933 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل0.3
معمولی1.9
کوتاه2.266 pips
طولانی-7.478 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.6
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل0.1
معمولی2.7
کوتاه-8.181 pips
طولانی2.49 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل0.1
معمولی1.6
کوتاه-6.155 pips
طولانی-0.019 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل0.3
معمولی3.5
کوتاه1.57 pips
طولانی-8.845 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.5 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.5
کوتاه4.403 pips
طولانی-10.56 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.3
معمولی3.8
کوتاه-1.137 pips
طولانی-1.431 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.5
معمولی1.3
کوتاه-6.2643 pips
طولانی0.686 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.2
معمولی1.6
کوتاه-5.015 pips
طولانی1.938 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.8
کوتاه0.1 pips
طولانی-2.547 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده65.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDBRLUS Dollar vs Brazilien Real
حداقل100
معمولی144.8
کوتاه0.637 pips
طولانی-6.561 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 pm - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point2.48 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.1
معمولی0.8
کوتاه-4.569 pips
طولانی0.45 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.4 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.1
معمولی0.8
کوتاه-14.25 pips
طولانی8.584 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل0.2
معمولی2.6
کوتاه-1.171 pips
طولانی-0.429 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.2 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.1
معمولی0.4
کوتاه-12.599 pips
طولانی6.5 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل8
معمولی33.5
کوتاه-4.822 pips
طولانی1.535 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.14 USD
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu
حداقل25
معمولی51.5
کوتاه-0.811 pips
طولانی-0.788 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.35 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل18
معمولی42.3
کوتاه-8.688 pips
طولانی5.076 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده400
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.04 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0
معمولی0.01
کوتاه0.861 pips
طولانی-0.955 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission5 USD
حاشیه سپرده731.45
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.04
معمولی0.2
کوتاه3.575 pips
طولانی-13.426 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission5 USD
حاشیه سپرده1285.64
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CHFHUFSuiss Franc vs Hungarian Forint
حداقل10
معمولی20.9
کوتاه0.076 pips
طولانی-1.323 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده99.57
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point3.42 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل14
معمولی18.2
کوتاه16.473 pips
طولانی-35.451 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده99.56
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.6 USD
EURHUFEuro vs Hungarian Forint
حداقل1
معمولی26.1
کوتاه-0.144 pips
طولانی-1.081 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.42 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل3
معمولی16.4
کوتاه15.552 pips
طولانی-34.563 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل18
معمولی69.7
کوتاه40 pips
طولانی-569.887 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده111.66
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.6 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل24
معمولی35
کوتاه2.291 pips
طولانی-23.872 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده126.59
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint
حداقل3
معمولی25.8
کوتاه-2.423 pips
طولانی1.328 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.42 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل4
معمولی77.8
کوتاه3.61 pips
طولانی-34.335 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.53 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل6.4
معمولی18.7
کوتاه-16.356 pips
طولانی-0.653 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل18
معمولی61.9
کوتاه40 pips
طولانی-462.282 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.6 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل8
معمولی107.4
کوتاه0.073 pips
طولانی-40.062 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.69 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل10.1
معمولی11.4
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1116.55
لوریج1:20
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.5 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل9.1
معمولی10.2
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:20
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.5 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/1.97 USD
حاشیه سپرده79.16
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل3.7
معمولی19.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/38.9 USD
حاشیه سپرده779.06
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل1.8
معمولی3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/7.52 USD
حاشیه سپرده304.15
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/3.4 USD
حاشیه سپرده137.79
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی4.2
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/12.06 USD
حاشیه سپرده486.26
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/43.72 USD
حاشیه سپرده1765.89
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.86 USD
حاشیه سپرده75.07
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ASX200Index S&P/ASX Australian Index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1617.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 8:30 am - 9:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
حاشیه سپرده1896.31
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2 USD
CAC40Index CAC 40 French stock index
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده584.19
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1039.65
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.248 pips
طولانی-1.143 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده1036.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
DAX30Index DAX German stock index
حداقل4.3
معمولی4.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3335
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.79 USD
DXYIndex USA Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1956.39
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
DowJones30Index Dow Jones USA index of largest corporations
حداقل5
معمولی6.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1270.43
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
EuroStoxx50Index EU Stocks 50 European stock index
حداقل1
معمولی1.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده369.86
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
FTSE100Index FTSE 100 Great Britain stock index
حداقل0.6
معمولی2.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده913.61
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.27 USD