نمادهای معاملاتی

جفت ارزها
اسپرد
حداقلمعمولی
معاوضه
کوتاهطولانی
سطح توقف معاملات
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل2.3
معمولی3
کوتاه1.096 pips
طولانی-3.483 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.6
کوتاه7.264 pips
طولانی-12.654 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.4
کوتاه2.512 pips
طولانی-7.299 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل2.5
معمولی3.1
کوتاه0.674 pips
طولانی-3.074 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل2.7
معمولی3.5
کوتاه-3.522 pips
طولانی-0.517 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل1.9
معمولی2.7
کوتاه-12.97 pips
طولانی7.48 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل1.4
معمولی1.7
کوتاه-11.15 pips
طولانی5.154 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل37
معمولی58
کوتاه-4.238 pips
طولانی0.881 pips
Stop level, amarkets250
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات250
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل45
معمولی64
کوتاه-8.336 pips
طولانی4.742 pips
Stop level, amarkets500
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات500
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.03 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4.5
معمولی5
کوتاه0.795 pips
طولانی-3.194 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.1
معمولی2.5
کوتاه-4.682 pips
طولانی1.945 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3.1
معمولی3.7
کوتاه-3.506 pips
طولانی0.517 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل3.9
معمولی4.5
کوتاه-1.357 pips
طولانی-2.222 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.3 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.8
معمولی4.5
کوتاه-6.635 pips
طولانی3.937 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده75.46
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3.3
معمولی3.9
کوتاه-5.478 pips
طولانی2.53 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده75.46
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل2.7
معمولی3
کوتاه-0.365 pips
طولانی-5.097 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100.48
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.2 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل4.1
معمولی4.9
کوتاه3.418 pips
طولانی-9.018 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.8 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل4.2
معمولی5.4
کوتاه6.628 pips
طولانی-11.108 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل1.7
معمولی2.6
کوتاه-3.552 pips
طولانی-2.901 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل1.3
معمولی2.1
کوتاه1.161 pips
طولانی-4.615 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.5 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل1.5
معمولی2
کوتاه-1.288 pips
طولانی-4.034 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل29
معمولی53
کوتاه2.435 pips
طولانی-6.161 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده552.68
لوریج1:200
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل3.6
معمولی5
کوتاه4.128 pips
طولانی-10.624 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.3 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل45
معمولی70
کوتاه-1.6 pips
طولانی-2.389 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2210.72
لوریج1:50
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.03 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل6.3
معمولی7.4
کوتاه-1.976 pips
طولانی-4.236 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.8 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل5.2
معمولی6.5
کوتاه2.141 pips
طولانی-7.106 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل2.4
معمولی3.4
کوتاه-7.914 pips
طولانی2.501 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی5.2
کوتاه-5.745 pips
طولانی-0.168 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل5.4
معمولی7.3
کوتاه-1.611 pips
طولانی-5.599 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.3 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل3.1
معمولی4.8
کوتاه0.282 pips
طولانی-2.751 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.5
معمولی3.7
کوتاه-4.702 pips
طولانی1.979 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل2.5
معمولی3.4
کوتاه-3.639 pips
طولانی0.663 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل17.6
معمولی21.5
کوتاه16.226 pips
طولانی-35.908 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده502.41
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.5 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل12.4
معمولی21.1
کوتاه14.566 pips
طولانی-33.72 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.5 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل20
معمولی76.7
کوتاه48.8 pips
طولانی-364.897 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده552.68
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.8 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل60
معمولی73.3
کوتاه0.068 pips
طولانی-2.196 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.5 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل64
معمولی88
کوتاه4 pips
طولانی-33.825 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.52 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل12
معمولی27.2
کوتاه-14.995 pips
طولانی-2.268 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.5 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل23.1
معمولی71.7
کوتاه3.33 pips
طولانی-288.175 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.8 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل128
معمولی148
کوتاه14.976 pips
طولانی-40.895 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.68 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0.355 pips
طولانی-1.767 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
حاشیه سپرده895.38
لوریج1:100
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.3
معمولی0.4
کوتاه2.944 pips
طولانی-14.652 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
حاشیه سپرده752.21
لوریج1:200
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0.355 pips
طولانی-1.767 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0.05%/44.71 USD
حاشیه سپرده895.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه2.944 pips
طولانی-14.652 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.05%/75.2 USD
حاشیه سپرده752.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل11.3
معمولی12
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1105.36
لوریج1:100
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.6 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل9.2
معمولی10.2
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.6 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/1.61 USD
حاشیه سپرده64.53
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل14
معمولی17.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/50.92 USD
حاشیه سپرده1019.36
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2
معمولی2.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/4.68 USD
حاشیه سپرده190.05
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/3.16 USD
حاشیه سپرده127.9
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/10.55 USD
حاشیه سپرده425.77
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.5
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/37.27 USD
حاشیه سپرده1506.08
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.52 USD
حاشیه سپرده61.52
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ASX200Index S&P/ASX Australian Index
حداقل2
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1670.88
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 9:30 am - 10:15 am
Cost of Point25 USD
CAC40Index CAC 40 French stock index
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده621.57
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
CHNCompIndex CHNComp Chinese stock index
حداقل9
معمولی10
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1049.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point10 USD
DAX30Index DAX German stock index
حداقل4.3
معمولی4.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3424.14
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.76 USD
DXYIndex USA Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1958.89
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
DowJones30Index Dow Jones USA index of largest corporations
حداقل5
معمولی7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1354.6
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
EuroStoxx50Index EU Stocks 50 European stock index
حداقل1.2
معمولی1.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده389.81
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
FTSE100Index FTSE 100 Great Britain stock index
حداقل0.5
معمولی2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده912.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.25 USD
IBEX35Index IBEX 35 Spanish stock index
حداقل4
معمولی4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده998.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.05 USD
ITA40Index FTSE MIB Italian stock index
حداقل10
معمولی18
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1212.72
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.53 USD
Nasdaq100Index NASDAQ 100 USA technological companies
حداقل2.1
معمولی2.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1576.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
Nikkei225Index Nikkei 225 Japanese stock index
حداقل14
معمولی16
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2180
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Trading recess: 9:10 am - 10:35 am
Cost of Point10 USD
RTSIndex RTS 50 Russian stock index
حداقل2.2
معمولی2.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده5521.2
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 11:50 pm
Trading recess: 6:45 pm - 7:05 pm
Cost of Point10 USD
Russell2000Index Russel 2000 USA stock index
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3162.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
S&P500Index S&P 500 USA stock index
حداقل0.7
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1501.08
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
VIXIndex Volatility
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2032.8
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.027 pips
طولانی-0.627 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده876.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BRENTBrent Oil
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده637.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده239.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2017.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-0.984 pips
طولانی-1.616 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1730.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1833.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده304.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSGreenhouse gas emissions index
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1285
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatural Gas
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده806.7
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-2.178 pips
طولانی0.178 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1704.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.186 pips
طولانی-0.932 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1401.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2675.97
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده136.08
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1939.94
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
WTIOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده581.35
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.361 pips
طولانی-0.339 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1237.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YEuro-Bund Futures (FGBL)
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1732.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTE10-Year Treasury Note Futures
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1295.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.64 USD
حاشیه سپرده764
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.2 USD
حاشیه سپرده220.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/22.07 USD
حاشیه سپرده2207.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.16 USD
حاشیه سپرده716.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/28.44 USD
حاشیه سپرده2845.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.75 USD
حاشیه سپرده775.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.12 USD
حاشیه سپرده512.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.1 USD
حاشیه سپرده309.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.5
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/182.25 USD
حاشیه سپرده18226.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.28 USD
حاشیه سپرده728.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.53 USD
حاشیه سپرده553.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/38.43 USD
حاشیه سپرده3843.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.9 USD
حاشیه سپرده1790.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.99 USD
حاشیه سپرده299.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.84 USD
حاشیه سپرده684.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.85 USD
حاشیه سپرده385.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.95 USD
حاشیه سپرده694.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.22 USD
حاشیه سپرده1321.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMCSA.USComcast Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.67 USD
حاشیه سپرده466.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.27 USD
حاشیه سپرده1527.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.94 USD
حاشیه سپرده494.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.97 USD
حاشیه سپرده496.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.62 USD
حاشیه سپرده1362
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.05 USD
حاشیه سپرده405.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.93 USD
حاشیه سپرده92.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.81 USD
حاشیه سپرده1881.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FDX.USFedEx Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.34 USD
حاشیه سپرده1735.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.94 USD
حاشیه سپرده93.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.83 USD
حاشیه سپرده382.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.6
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/122.95 USD
حاشیه سپرده12297.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GPS.USGap Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.82 USD
حاشیه سپرده182.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HD.USHome Depot INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/23.01 USD
حاشیه سپرده2301.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.49 USD
حاشیه سپرده349.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.89 USD
حاشیه سپرده188.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.22 USD
حاشیه سپرده1422.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.19 USD
حاشیه سپرده519.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.12 USD
حاشیه سپرده311.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.96 USD
حاشیه سپرده1296.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.86 USD
حاشیه سپرده1185.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.42 USD
حاشیه سپرده542.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KR.USKroger Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.56 USD
حاشیه سپرده256.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LMT.USLockheed Martin Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.3
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/39.39 USD
حاشیه سپرده3939.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LOW.USLowe's Cos Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.27 USD
حاشیه سپرده1127.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/27.61 USD
حاشیه سپرده2762.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.98 USD
حاشیه سپرده2098.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.37 USD
حاشیه سپرده937.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MRK.USMerck & Company Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.25 USD
حاشیه سپرده825.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MS.USMorgan Stanley CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.42 USD
حاشیه سپرده441.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.74 USD
حاشیه سپرده1374.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.09 USD
حاشیه سپرده508.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/29.83 USD
حاشیه سپرده2983.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.76 USD
حاشیه سپرده875.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.1 USD
حاشیه سپرده1809.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USPG&E Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.12 USD
حاشیه سپرده111.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PFE.USPfizer Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.65 USD
حاشیه سپرده364.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.11 USD
حاشیه سپرده1211.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
QCOM.USQUALCOMM Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.87 USD
حاشیه سپرده787.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.01
معمولی0.5
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.39 USD
حاشیه سپرده1541.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.07 USD
حاشیه سپرده907.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.81 USD
حاشیه سپرده680.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.79 USD
حاشیه سپرده79.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.47 USD
حاشیه سپرده2447.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.33 USD
حاشیه سپرده432.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TXN.USTexas Instruments Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.95 USD
حاشیه سپرده1295.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/23.23 USD
حاشیه سپرده2323.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.63 USD
حاشیه سپرده1763.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
VZ.USVerizon Communications Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.99 USD
حاشیه سپرده598.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WBA.USWalgreens Boots Alliance Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.48 USD
حاشیه سپرده547.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WEC.USWEC Energy Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.28 USD
حاشیه سپرده928.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.87 USD
حاشیه سپرده487.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WMT.USWal-Mart Stores Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.65 USD
حاشیه سپرده1164.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.29 USD
حاشیه سپرده228.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.31 USD
حاشیه سپرده731.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0.355 pips
طولانی-1.767 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
حاشیه سپرده895.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه2.944 pips
طولانی-14.652 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
حاشیه سپرده752.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.0795 pips
طولانی-0.3194 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.55 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.4682 pips
طولانی0.1945 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.05 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.3506 pips
طولانی0.0517 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.24 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1357 pips
طولانی-0.2222 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.34 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.1096 pips
طولانی-0.3483 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6635 pips
طولانی0.3937 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده75.46
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.05 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5478 pips
طولانی0.253 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده75.46
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.24 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.0365 pips
طولانی-0.5097 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100.48
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.24 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.3418 pips
طولانی-0.9018 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.85 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.6628 pips
طولانی-1.1108 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.55 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل5
معمولی6
کوتاه-0.3552 pips
طولانی-0.2901 pips
Stop level, amarkets7
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات7
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.05 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.1161 pips
طولانی-0.4615 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.47 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.1288 pips
طولانی-0.4034 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.24 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.4128 pips
طولانی-1.0624 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.34 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.7264 pips
طولانی-1.2654 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1976 pips
طولانی-0.4236 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.85 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.2141 pips
طولانی-0.7106 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.55 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.7914 pips
طولانی0.2501 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.05 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5745 pips
طولانی-0.0168 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.24 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه-0.1611 pips
طولانی-0.5599 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.34 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.2512 pips
طولانی-0.7299 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.0282 pips
طولانی-0.2751 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.55 USD
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc
حداقل10
معمولی10
کوتاه-4.702 pips
طولانی1.979 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10.05 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.3639 pips
طولانی0.0663 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.24 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.0674 pips
طولانی-0.3074 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.3522 pips
طولانی-0.0517 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.55 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل4
معمولی4
کوتاه-1.297 pips
طولانی0.748 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.05 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل3
معمولی3
کوتاه-1.115 pips
طولانی0.5154 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.24 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل50
معمولی50
کوتاه-4.238 pips
طولانی0.881 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل60
معمولی60
کوتاه-8.336 pips
طولانی4.742 pips
Stop level, amarkets90
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات90
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.03 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه4.88 pips
طولانی-36.4897 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده552.68
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.76 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه0.333 pips
طولانی-28.8175 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.76 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل250
معمولی256
کوتاه14.976 pips
طولانی-40.895 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.68 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1105.36
لوریج1:100
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.6 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.6 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/1.61 USD
حاشیه سپرده64.53
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل14
معمولی17.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/50.92 USD
حاشیه سپرده1019.36
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2
معمولی2.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/4.68 USD
حاشیه سپرده190.05
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/3.16 USD
حاشیه سپرده127.9
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/10.55 USD
حاشیه سپرده425.77
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.5
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/37.27 USD
حاشیه سپرده1506.08
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.52 USD
حاشیه سپرده61.52
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ASX200Index S&P/ASX Australian Index
حداقل2
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1670.88
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 9:30 am - 10:15 am
Cost of Point25 USD
CAC40Index CAC 40 French stock index
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده621.57
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
CHNCompIndex CHNComp Chinese stock index
حداقل9
معمولی10
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1049.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point10 USD
DAX30Index DAX German stock index
حداقل4.3
معمولی4.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3424.14
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.76 USD
DXYIndex USA Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1958.89
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
DowJones30Index Dow Jones USA index of largest corporations
حداقل5
معمولی7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1354.6
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
EuroStoxx50Index EU Stocks 50 European stock index
حداقل1.2
معمولی1.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده389.81
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
FTSE100Index FTSE 100 Great Britain stock index
حداقل0.5
معمولی2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده912.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.25 USD
IBEX35Index IBEX 35 Spanish stock index
حداقل4
معمولی4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده998.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.05 USD
ITA40Index FTSE MIB Italian stock index
حداقل10
معمولی18
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1212.72
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.53 USD
Nasdaq100Index NASDAQ 100 USA technological companies
حداقل2.1
معمولی2.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1576.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
Nikkei225Index Nikkei 225 Japanese stock index
حداقل14
معمولی16
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2180
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Trading recess: 9:10 am - 10:35 am
Cost of Point10 USD
RTSIndex RTS 50 Russian stock index
حداقل2.2
معمولی2.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده5521.2
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 11:50 pm
Trading recess: 6:45 pm - 7:05 pm
Cost of Point10 USD
Russell2000Index Russel 2000 USA stock index
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3162.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
S&P500Index S&P 500 USA stock index
حداقل0.7
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1501.08
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
VIXIndex Volatility
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2032.8
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.027 pips
طولانی-0.627 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده876.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BRENTBrent Oil
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده637.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده239.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2017.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-0.984 pips
طولانی-1.616 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1730.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1833.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده304.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSGreenhouse gas emissions index
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1285
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatural Gas
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده806.7
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-2.178 pips
طولانی0.178 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1704.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.186 pips
طولانی-0.932 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1401.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2675.97
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده136.08
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1939.94
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
WTIOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده581.35
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.361 pips
طولانی-0.339 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1237.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YEuro-Bund Futures (FGBL)
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1732.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTE10-Year Treasury Note Futures
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1295.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.64 USD
حاشیه سپرده764
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.2 USD
حاشیه سپرده220.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/22.07 USD
حاشیه سپرده2207.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.16 USD
حاشیه سپرده716.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/28.44 USD
حاشیه سپرده2845.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.75 USD
حاشیه سپرده775.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.12 USD
حاشیه سپرده512.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.1 USD
حاشیه سپرده309.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.5
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/182.25 USD
حاشیه سپرده18226.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.28 USD
حاشیه سپرده728.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.53 USD
حاشیه سپرده553.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/38.43 USD
حاشیه سپرده3843.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.9 USD
حاشیه سپرده1790.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.99 USD
حاشیه سپرده299.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.84 USD
حاشیه سپرده684.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.85 USD
حاشیه سپرده385.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.95 USD
حاشیه سپرده694.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.22 USD
حاشیه سپرده1321.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CMCSA.USComcast Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.67 USD
حاشیه سپرده466.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.27 USD
حاشیه سپرده1527.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.94 USD
حاشیه سپرده494.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.97 USD
حاشیه سپرده496.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.62 USD
حاشیه سپرده1362
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.05 USD
حاشیه سپرده405.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.93 USD
حاشیه سپرده92.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.81 USD
حاشیه سپرده1881.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
FDX.USFedEx Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.34 USD
حاشیه سپرده1735.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.94 USD
حاشیه سپرده93.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.83 USD
حاشیه سپرده382.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.1
معمولی0.6
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/122.95 USD
حاشیه سپرده12297.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
GPS.USGap Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.82 USD
حاشیه سپرده182.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HD.USHome Depot INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/23.01 USD
حاشیه سپرده2301.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.49 USD
حاشیه سپرده349.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.89 USD
حاشیه سپرده188.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14.22 USD
حاشیه سپرده1422.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.19 USD
حاشیه سپرده519.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.12 USD
حاشیه سپرده311.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.96 USD
حاشیه سپرده1296.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.86 USD
حاشیه سپرده1185.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.42 USD
حاشیه سپرده542.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
KR.USKroger Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.56 USD
حاشیه سپرده256.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LMT.USLockheed Martin Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.3
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/39.39 USD
حاشیه سپرده3939.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
LOW.USLowe's Cos Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.27 USD
حاشیه سپرده1127.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/27.61 USD
حاشیه سپرده2762.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/20.98 USD
حاشیه سپرده2098.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.37 USD
حاشیه سپرده937.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MRK.USMerck & Company Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.25 USD
حاشیه سپرده825.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MS.USMorgan Stanley CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.42 USD
حاشیه سپرده441.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.74 USD
حاشیه سپرده1374.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.09 USD
حاشیه سپرده508.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/29.83 USD
حاشیه سپرده2983.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.76 USD
حاشیه سپرده875.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.1 USD
حاشیه سپرده1809.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USPG&E Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.12 USD
حاشیه سپرده111.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PFE.USPfizer Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.65 USD
حاشیه سپرده364.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.11 USD
حاشیه سپرده1211.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
QCOM.USQUALCOMM Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.87 USD
حاشیه سپرده787.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.01
معمولی0.5
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.39 USD
حاشیه سپرده1541.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.07 USD
حاشیه سپرده907.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.81 USD
حاشیه سپرده680.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.79 USD
حاشیه سپرده79.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.47 USD
حاشیه سپرده2447.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.33 USD
حاشیه سپرده432.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
TXN.USTexas Instruments Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.95 USD
حاشیه سپرده1295.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/23.23 USD
حاشیه سپرده2323.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.63 USD
حاشیه سپرده1763.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
VZ.USVerizon Communications Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.99 USD
حاشیه سپرده598.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WBA.USWalgreens Boots Alliance Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.48 USD
حاشیه سپرده547.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WEC.USWEC Energy Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.28 USD
حاشیه سپرده928.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.87 USD
حاشیه سپرده487.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WMT.USWal-Mart Stores Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.65 USD
حاشیه سپرده1164.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.29 USD
حاشیه سپرده228.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.31 USD
حاشیه سپرده731.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0.355 pips
طولانی-1.767 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission5 USD
حاشیه سپرده895.38
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه2.944 pips
طولانی-14.652 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission5 USD
حاشیه سپرده752.18
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.5
معمولی1
کوتاه0.795 pips
طولانی-3.194 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.5
معمولی0.9
کوتاه-4.682 pips
طولانی1.945 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.3
معمولی0.9
کوتاه-3.506 pips
طولانی0.517 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل0.7
معمولی1.3
کوتاه-1.357 pips
طولانی-2.222 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.3 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل0.3
معمولی1
کوتاه1.096 pips
طولانی-3.483 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.45
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.8
معمولی2.5
کوتاه-6.635 pips
طولانی3.937 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده75.46
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.5
معمولی1.1
کوتاه-5.478 pips
طولانی2.53 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده75.46
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه-0.365 pips
طولانی-5.097 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100.48
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.2 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل0.5
معمولی1.3
کوتاه3.418 pips
طولانی-9.018 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.8 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل1
معمولی2.2
کوتاه6.628 pips
طولانی-11.108 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل0.5
معمولی1.4
کوتاه-3.552 pips
طولانی-2.901 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل0.1
معمولی0.9
کوتاه1.161 pips
طولانی-4.615 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point12.5 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل0.3
معمولی0.8
کوتاه-1.288 pips
طولانی-4.034 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل25
معمولی49
کوتاه2.435 pips
طولانی-6.161 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل2
معمولی3.4
کوتاه4.128 pips
طولانی-10.624 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.3 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل33
معمولی58
کوتاه-1.6 pips
طولانی-2.389 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده442.14
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.03 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل0.2
معمولی0.4
کوتاه7.264 pips
طولانی-12.654 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل1.5
معمولی2.6
کوتاه-1.976 pips
طولانی-4.236 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.8 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل1.2
معمولی2.5
کوتاه2.141 pips
طولانی-7.106 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل1.2
معمولی2.2
کوتاه-7.914 pips
طولانی2.501 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل1.2
معمولی2.4
کوتاه-5.745 pips
طولانی-0.168 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل2.2
معمولی4.1
کوتاه-1.611 pips
طولانی-5.599 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.3 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.8
کوتاه2.512 pips
طولانی-7.299 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل1.5
معمولی3.2
کوتاه0.282 pips
طولانی-2.751 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.5
معمولی1.7
کوتاه-4.702 pips
طولانی1.979 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.9
معمولی1.8
کوتاه-3.639 pips
طولانی0.663 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل0.5
معمولی1.1
کوتاه0.674 pips
طولانی-3.074 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده63.41
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.3
معمولی1.1
کوتاه-3.522 pips
طولانی-0.517 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.3
معمولی1.1
کوتاه-12.97 pips
طولانی7.48 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.2
معمولی0.5
کوتاه-11.15 pips
طولانی5.154 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.2 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل25
معمولی46
کوتاه-4.238 pips
طولانی0.881 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.12 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل33
معمولی52
کوتاه-8.336 pips
طولانی4.742 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده400
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.03 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل14
معمولی17.9
کوتاه16.226 pips
طولانی-35.908 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100.48
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.5 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل10
معمولی18.7
کوتاه14.566 pips
طولانی-33.72 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.5 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل10
معمولی66.7
کوتاه48.8 pips
طولانی-364.897 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده110.54
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.8 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل24
معمولی37.3
کوتاه0.068 pips
طولانی-2.196 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده124.65
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.5 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل40
معمولی64
کوتاه4 pips
طولانی-33.825 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.52 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل8
معمولی23.2
کوتاه-14.995 pips
طولانی-2.268 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.5 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل13.1
معمولی61.7
کوتاه3.33 pips
طولانی-288.175 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.8 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل100
معمولی120
کوتاه14.976 pips
طولانی-40.895 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.68 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل11.3
معمولی12
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1105.36
لوریج1:20
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.6 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل9.2
معمولی10.2
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:20
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point15.6 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/1.61 USD
حاشیه سپرده64.53
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل14
معمولی17.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/50.92 USD
حاشیه سپرده1019.36
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2
معمولی2.6
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/4.68 USD
حاشیه سپرده190.05
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/3.16 USD
حاشیه سپرده127.9
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/10.55 USD
حاشیه سپرده425.77
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.5
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/37.27 USD
حاشیه سپرده1506.08
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.52 USD
حاشیه سپرده61.52
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ASX200Index S&P/ASX Australian Index
حداقل2
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1670.88
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 9:30 am - 10:15 am
Cost of Point25 USD
CAC40Index CAC 40 French stock index
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده621.57
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
CHNCompIndex CHNComp Chinese stock index
حداقل9
معمولی10
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1049.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:20 am - Close Fri: 11:15 am
Trading recess: 7:00 am - 8:35 am
Cost of Point10 USD
DAX30Index DAX German stock index
حداقل4.3
معمولی4.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3424.14
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.76 USD
DXYIndex USA Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1958.89
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
DowJones30Index Dow Jones USA index of largest corporations
حداقل5
معمولی7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1354.6
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
EuroStoxx50Index EU Stocks 50 European stock index
حداقل1.2
معمولی1.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده389.81
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.11 USD
FTSE100Index FTSE 100 Great Britain stock index
حداقل0.5
معمولی2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده912.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.25 USD
IBEX35Index IBEX 35 Spanish stock index
حداقل4
معمولی4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده998.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.05 USD
ITA40Index FTSE MIB Italian stock index
حداقل10
معمولی18
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1212.72
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.53 USD
Nasdaq100Index NASDAQ 100 USA technological companies
حداقل2.1
معمولی2.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1576.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point0.2 USD
Nikkei225Index Nikkei 225 Japanese stock index
حداقل14
معمولی16
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2180
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Trading recess: 9:10 am - 10:35 am
Cost of Point10 USD
RTSIndex RTS 50 Russian stock index
حداقل2.2
معمولی2.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده5521.2
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 11:50 pm
Trading recess: 6:45 pm - 7:05 pm
Cost of Point10 USD
Russell2000Index Russel 2000 USA stock index
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3162.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 5:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
S&P500Index S&P 500 USA stock index
حداقل0.7
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1501.08
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 11:15 pm - 11:30 pm
Cost of Point5 USD
VIXIndex Volatility
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2032.8
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point40 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه0.027 pips
طولانی-0.627 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده876.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BRENTBrent Oil
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده637.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده239.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده2017.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-0.984 pips
طولانی-1.616 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1730.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1833.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده304.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 9:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSGreenhouse gas emissions index
حداقل0.04
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1285
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatural Gas
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده806.7
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه-2.178 pips
طولانی0.178 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1704.55
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.186 pips
طولانی-0.932 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1401.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2675.97
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده136.08
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point11.2 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1939.94
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 9:00 pm
Trading recess: 3:45 pm - 4:35 pm
Cost of Point4 USD
WTIOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده581.35
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.361 pips
طولانی-0.339 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1237.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YEuro-Bund Futures (FGBL)
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1732.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTE10-Year Treasury Note Futures
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1295.5
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 1:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.64 USD
حاشیه سپرده764
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.2 USD
حاشیه سپرده220.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/22.07 USD
حاشیه سپرده2207.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ABBV.USAbbVie Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.16 USD
حاشیه سپرده716.15
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/28.44 USD
حاشیه سپرده2845.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.75 USD
حاشیه سپرده775.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.12 USD
حاشیه سپرده512.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.1 USD
حاشیه سپرده309.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.03
معمولی0.5
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/182.25 USD
حاشیه سپرده18226.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.28 USD
حاشیه سپرده728.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.53 USD
حاشیه سپرده553.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/38.43 USD
حاشیه سپرده3843.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.9 USD
حاشیه سپرده1790.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.99 USD
حاشیه سپرده299.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BBY.USBest Buy Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.84 USD
حاشیه سپرده684.55
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
BP.USBP PLC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.85 USD
حاشیه سپرده385.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.95 USD
حاشیه سپرده694.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 4:31 pm - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.4641 pips
طولانی-4.5359 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.22 USD
حاشیه سپرده1321.75
لوریج1:10
سطح توقف معامل