واریز

گزینه های پرداخت
جفت ارزها
هزینه ها
زمان پردازش
واریز
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
کارت‌های بانکی
VISA, MasterCard
جفت ارزها
USD/EUR
RUB/KZT
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
کارت اعتباری
جفت ارزها
USD
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
حواله بانکی
S.W.I.F.T
جفت ارزها
USD/EUR/RUB
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
3-5 روز کاری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
سیستم های پرداخت الکترونیکی
Skrill
جفت ارزها
USD/EUR
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
Neteller
جفت ارزها
USD
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
FasaPay
جفت ارزها
USD/IDR
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
WebMoney
جفت ارزها
USD/EUR/RUB
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها
Perfect Money
جفت ارزها
USD
هزینه %
بدون کمیسیون
زمان پردازش
فوری
یادداشت های ویژه
/ دستورالعمل‌ها