مروری بر انواع حساب‌های معاملاتی

Account Comparison
Initial deposit
Leverage
Order volume
Spread
Commission
Stop Out level
Account Currency
S
حساب استاندارد (Standard) بهترین کار برای شروع
Instant execution/Market execution
$100/€100
تا 1:1000*
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 1.3 پیپ
-
20%
USD, EUR, RUB
E
ECN
Market execution
از $200/€200
تا سقف 1:200
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 0 پیپ
2.5$/2.5€ در هر 1 لات*
40%
USD, EUR, RUB
F
Fixed
Instant execution/Market execution
$100/€100
تا 1:1000*
از 0.01 با گام 0.01
ثابت از 3 پیپ
No
20%
USD, EUR, RUB
Initial deposit Leverage Order volume Spread Commission Stop Out level Account Currency
$100/€100 تا 1:1000* از 0.01 با گام 0.01 شناور از 1.3 پیپ - 20% USD, EUR, RUB
از $200/€200 تا سقف 1:200 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 0 پیپ 2.5$/2.5€ در هر 1 لات* 40% USD, EUR, RUB
$100/€100 تا 1:1000* از 0.01 با گام 0.01 ثابت از 3 پیپ No 20% USD, EUR, RUB