معاملات

1:1000

حداکثر لوریج

0.2

حداقل اسپرد‌ها از 0.2 پیپ

99.9%

اجرای دستورات معاملاتی در 0.03 ثانیه

0%

واریز بدون کمیسیون

نوع حساب معاملاتی خود را انتخاب نمایید

E
ECN
اجرای بازار
سپرده اولیه $200/€200
قدرت نفوذ تا سقف 1:200
حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
گسترش شناور از 0 پیپ
کمیسیون 2.5$/2.5€ در هر 1 لات*
Stop Out مرحله 40%
ارز حساب USD, EUR, RUB
S
Standard بهترین کار برای شروع
جرای سریع / اجرای بازار
سپرده اولیه $100/€100
قدرت نفوذ تا 1:1000
حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
گسترش شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون -
Stop Out مرحله 20%
ارز حساب USD, EUR, RUB
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
سپرده اولیه $100/€100
قدرت نفوذ تا 1:1000
حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
گسترش ثابت از 3 پیپ
کمیسیون No
Stop Out مرحله 20%
ارز حساب USD, EUR, RUB
E
ECN
اجرای بازار
سپرده اولیه $200/€200
قدرت نفوذ تا سقف 1:200
حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
گسترش شناور از 0 پیپ
کمیسیون 2.5$/2.5€ در هر 1 لات*
Stop Out مرحله 40%
ارز حساب USD, EUR, RUB
S
Standard بهترین کار برای شروع
جرای سریع / اجرای بازار
سپرده اولیه $100/€100
قدرت نفوذ تا 1:1000
حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
گسترش شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون -
Stop Out مرحله 20%
ارز حساب USD, EUR, RUB
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
سپرده اولیه $100/€100
قدرت نفوذ تا 1:1000
حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
گسترش ثابت از 3 پیپ
کمیسیون No
Stop Out مرحله 20%
ارز حساب USD, EUR, RUB

شروع آسان معاملات!

3

دانلود پلتفرم معاملاتی یا ورود به

4

انجام اولین معامله