حساب های Pamm

بازار مالی ترکیبی بدون استثنا از امکانات برای همه است. اگر اعتماد به نفس برای انجام آن به تنهایی را نداشته باشید، همیشه کسی هست که بتواند آن را برای شما انجام دهد! اگر سرمایه دارید، قطعا می خواهید رشد کند. چطور می توانی به آن دست یابی؟ خوب، ممکن است بخواهید با معامله گران حرفه ای مشارکت کنید، تا نه تنها به شما کمک کنند تا جالب ترین امکانات معاملاتی را پیدا کنید بلکه با اطمینان کامل آن را برای شما نیز استفاده کند. فرصت خود را برای سود با معامله گران حرفه ای از دست ندهید. PAMM Rating را بررسی و پول خود را سرمایه گذاری کنید

ببینید که حساب PAMM چگونه کار می کند:

 • معامله گر حرفه ای حساب مدیر را در سیستم ما ایجاد می کند و منابع مالی خود را در آن سرمایه گذاری می کند. نتایج معاملاتی او به صورت خودکار تجزیه و تحلیل می شود و برای دسترسی آزاد منتشر می شود. مدیر پیشنهاداتی ارائه می دهد که در آن او شرایط همکاری با سرمایه گذاران را مشخص می کند، از جمله درصد سود که به عنوان پاداش برای مدیریت حساب دریافت می شود.
 • سرمایه گذاران می توانند عملکرد مدیران را با استفاده از PAMM Rating ما تجزیه و تحلیل کنند و در هر مدیری که ترجیح می دهند، سرمایه گذاری کنند.
 • مدیر با استفاده از سرمایه خود و بودجه سرمایه گذار معامله انجام می دهد. سود و زیان دریافت شده از معامله به طور خودکار بین مدیر و سرمایه گذاران خود به نسبت مبلغ سپرده شده توزیع خواهد شد.

معامله گر الکس به عنوان یک مدیر ثبت شده و استراتژی خود را در رتبه بندی منتشر می کند.

معامله گر الکس یک پیشنهاد ارائه می دهد که در آن هر ماه سودش را در حساب خود بین همه سرمایه گذاران (از جمله خود) توزیع خواهد کرد و هزینه مدیریت آن 20٪ از سود است.

بنابراین کل بودجه استراتژیک 10،000 دلار است.

مدیر الکس سرمایه گذار جورج مایکل سرمایه گذار
سرمایه گذاری اصلی 1000 USD 3000 USD 6000 USD
سود + 500 USD + 1 500 USD + 3000 USD
هزینه مدیر (20٪) + 900 USD - 300 USD - 600 USD
موجودی کل 2 400 USD 4 200 USD 8 400 USD
در نتیجه کار مدیر موفق در ماه گذشته، مجموع سود در استراتژی 50٪ (5000 دلار) از سپرده اولیه (10،000 USD)، و مجموع حساب در حال حاضر 15،000 USD است.

سود به ترتیب بین همه سرمایه گذاران تقسیم شد:

 • جورج 30 درصد از سود کل حساب را به دست آورد - 1،500 دلار و به مدیر مالی هزینه 20٪ (300 دلار) از سود را پرداخت کرد.
 • مایکل 60٪ از سود کل حساب را به دست آورد - 3000 دلار و به مدیر مالی هزینه 20٪ (600 دلار) از سود را پرداخت کرد.
 • مدیر الکس 10٪ از کل سود حساب - 500 USD، و نیز هزینه مدیریت 20٪ از سود سرمایه گذاران (900 دلار) را دریافت کرد.

در نتیجه کار مدیر در حساب سرمایه گذاران، درآمد خالص 5000 دلار بود و براساس پیشنهاد توزیع شد.

 • سرمایه گذار جورج - 1200 دلار؛
 • سرمایه گذار مایکل - 2400 دلار؛
 • مدیر الکس - 1400 دلار (500 دلار به عنوان سهم سود و 900 دلار هزینه مدیریت).

هشدار ریسک:

 • سودهای قبلی مدیر، سودهای آینده را تضمین نمی کند.
 • شرکت AMarkets مسئول اقدامات مدیران و سرمایه گذاران ارائه خدمات PAMM نیست.
 • شرکت AMarkets در مدیریت دارایی مشتریان شرکت نمی کند و آنها را کنترل نمی کند.