10 استراتژی برتر xSocial

بیش از 1500 معامله گر در پلت فرم xSocial وجود دارد. بهترین آنها را انتخاب کنید و به سادگی معاملات آنها را برای سود در بازار کپی کنید. بخش تحلیل شرکت ما به طور هفتگی 10 استراتژی برتر را که می تواند سود شما را به ارمغان بیاورد، ارائه می دهد:

معامله گر نماد سود (پیپ) سهمیه (پیپ) میانگین سود (پیپ) تعداد معاملات حداکثر DD (پیپ) زمان اجرا به روز کپی کنید
slovakia
paltes DE30 278944,5 -622224,7 42,7 6535 -396 340 کپی کنید
France
abdelkader0001 USDJPY 1464 83,9 27,1 54 0 585 کپی کنید
Poland
FIGHTCLUB USDTRY 80558.7 80558.7 959 84 0 241 کپی کنید
Portugal
Zezinho OIL.WTI 2284,1 -3397,3 39,4 58 0 841 کپی کنید
Slovakia
paltes EURUSD 1717,7 -8910,1 7,2 237 0 284 کپی کنید
Poland
armin US500 2621,1 -32969,7 22,6 116 0 1226 کپی کنید
Poland
Myszka12 W20 24900 30716 422 59 0 71 کپی کنید
Spain
lechari SPA35 2488 921,9 42,9 58 0 870 کپی کنید
Poland
FIGHTCLUB USDTRY 80558,7 87754,2 959 84 0 255 کپی کنید
Spain
m619 US100 315059,5 -2366058,4 4566,1 69 0 350 کپی کنید

بهترین استراتژی های هفته بر اساس عملکرد آنها در سه ماه گذشته انتخاب شده است.
فیلترهای زیر استفاده شده اند

حداقل سود در پیپ ها – 1000
حداقل معاملات – 50
حداکثر کاهش کمتر از 1000 پیپ
حداقل دوره معامله در روز – 50

استراتژی های انتخاب شده به ترتیب نزولی (بالاترین به کمترین) با نسبت برنده شدن مرتب شده اند.

10 استراتژی بدتر هفته

استراتژی های ضررده را ضدکپی کنید و از آنها پول کسب کنید:

معامله گر نماد سود (پیپ) سهمیه (پیپ) میانگین سود (پیپ) تعداد معاملات حداکثر DD (پیپ) زمان اجرا به روز ضدکپی کنید
Spain
vidaurre GOLD -55210,5 -54417 -1041,7 53 -70866,7 232 ضدکپی کنید
France
SA27 GOLD -25989,7 -26287,7 -67,5 385 -27411,1 1023 ضدکپی کنید
portugal
macortez GOLD -23598,3 -23598,3 -94,8 249 -24709,3 1463 ضدکپی کنید
Germany
StefanG DE30 -23665 -23665 -369,8 64 -24438 955 ضدکپی کنید
Czech Republic
Jakoubis DE30 -22503 -22503 -65 346 -28148 340 ضدکپی کنید
czech-republic
Java50 US100 -26574 -26574 -458,2 58 -39155 353 ضدکپی کنید
Romania
rick USDZAR -53198 -53198 -591,1 90 -57596,2 765 ضدکپی کنید
Spain
mof1 US500 -39962 -39962 -214,8 186 -41828 513 ضدکپی کنید
Poland
yankee DE30 -24979,4 -24979,4 -287,1 87 -45655,4 900 ضدکپی کنید
Poland
Event Horizon GOLD -17346,6 -17346,6 -144,6 120 -19858,1 205 ضدکپی کنید

بدترین استراتژی ها نیز از طریق عملکرد آنها در طی سه ماه گذشته تعیین می شوند.
فیلترهای زیر استفاده شده است:

حداقل ضرر – 15000 پیپ
حداقل معاملات – 50
حداکثر کاهش بیشتر از – 15000 پیپ
حداقل دوره معامله در روز – 50

استراتژی های انتخاب شده به ترتیب صعودی (کمترین به بالاترین) ذخیره شده اند.

جدول شامل پارامترهای زیر است:

معامله گر – نام مستعار ارائه دهنده.

نماد – ابزار استراتژی معامله شده توسط ارائه دهنده.

سود (پیپ) – سود خالص بر مبنای معاملات بسته (در صورت ضرر مقدار منفی است).

سهمیه (پیپ) – سود خالص بر مبنای معاملات بسته و باز (در صورت ضرر مقدار منفی است).

میانگین سود (pips) – سود میانگین بر اساس معاملات بسته (در صورت ضرر مقدار منفی است).

تعداد معاملات – تعداد معاملات بسته.

حداکثر DD (پیپ) – حداکثر کاهش بر اساس معاملات بسته.

زمان اجرا به روز – تعداد روزهایی که در آن ارائه دهنده فعال است.

شرایط &و قوانین استفاده از سرویس «xSocial»

هشدار: بازار معامله فارکس شامل خطر ضرر قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. افزایش قدرت نفوذ باعث افزایش خطر است.